Hoạt động thanh niên và tình nguyện

Phát triển thanh niên song hành cùng phát triển và xây dựng các vấn đề sức khỏe - xã hội tích cực, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số là một tổ chức phi lợi nhuận với môi trường công tác thân thiện, đa dạng, cởi mở, chuyên nghiệp với giới trẻ không kể tình trạng cơ thể/ khuyết tật, giới tính, bản dạng giới, xu hướng tính dục, vùng miền. Album ảnh này ghi lại những kỉ niệm, những hoạt động của CCIHP với sự tham gia của vị thành niên, thanh niên, các tình nguyện viện và thực tập sinh trong nước và quốc tế.

 

Chi tiết xem tại: Hoạt động thanh niên và tình nguyện