Tin tức

Tuyển dụng – Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ

Tuyển dụng – Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ

Thứ Hai, 14/09/2020, 15:31

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng cán bộ kế toán

Tuyển dụng cán bộ kế toán

Thứ Hai, 06/07/2020, 10:49

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển bổ sung 01 cán bộ kế toán cho trung tâm.

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông chương trình về trẻ khuyết tật

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông chương trình về trẻ khuyết tật

Thứ Tư, 17/06/2020, 14:22

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện triển khai chùm dự án liên quan đến hỗ trợ trẻ khuyết tật trong đó bao gồm giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-2021. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Tìm công ty độc lập thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thứ Tư, 22/04/2020, 11:56

Dự án Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (tên viết tắt tiếng việt là “Tôi lớn mạnh”, tên viết tắt tiếng Anh là “I-Thrive”) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và kéo dài trong 03 năm, từ năm 2018 đến năm 2021 tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Mục tiêu chung của dự án là phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa có chất lượng tốt, dễ tiếp cận và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là cho nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, để các em được phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thứ Tư, 22/04/2020, 10:02

C.CIHP đang cần tuyển 03 vị trí cho dự án dự kiến của USAID về nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật tại Việt Nam: Quản lý tài chính và Hợp đồng; Quản lý tài chính kế toàn và Quản lý Theo dõi, đánh giá dự án.Hạn nhận hồ sơ: 30/4/2020. Vui lòng xem link đính kèm để biết thêm chi tiết.

Tuyển dụng vị trí Cán bộ Theo dõi, đánh giá dự án

Tuyển dụng vị trí Cán bộ Theo dõi, đánh giá dự án

Thứ Tư, 22/04/2020, 09:46

C.CIHP đang cần tuyển ứng cử viên cho vị trí Cán bộ Theo dõi, đánh giá dự án của dự án Tôi lớn mạnh về phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại 2 tỉnh: Thừa Thiên Huế và Quảng Nam và trên trang A365. Hạn nhận hồ sơ: 15/5/2020. Vui lòng xem link đính kèm để có thêm chi tiết.

Tuyển dụng Quản lý Quan hệ đối tác và Marketing

Tuyển dụng Quản lý Quan hệ đối tác và Marketing

Thứ Năm, 02/01/2020, 14:20

Hãy về đội A365 nếu bạn: - Có hứng thú “bán sản phẩm” liên quan hỗ trợ phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, hướng tới cộng đồng các gia đình trẻ - Có khả năng xác định và tiếp cận các đối tác tiềm năng, đặc biệt trong khối doanh nghiệp và các cộng đồng mạng xã hội, để xây dựng các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về tự kỷ, sản xuất và marketing các công cụ sàng lọc phát hiện sớm, công cụ can thiệp sớm của A365.vn - Có cách nhìn bao quát nhưng cũng đủ chi tiết để quản lý hồ sơ người dùng A365, hỗ trợ nhóm chăm sóc khách hàng nắm bắt nhu cầu, phản hồi của người dùng nhằm cải thiện sản phẩm

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Thứ Ba, 05/11/2019, 08:21

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org).

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Thứ Hai, 16/09/2019, 10:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). Với sự hỗ trợ của Quỹ Grand Challenges Canada (GCC) và Quỹ Nhân dân Mỹ (USAID), CCIHP đang triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại Việt Nam trong khoảng thời gian 02 năm (2019-2021).

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Thứ Tư, 10/04/2019, 09:26

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-2020. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Dự án cần tuyển một cán bộ truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm và có cơ hội gia hạn thêm dựa vào chất lượng công việc để quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan tới truyền thông của dự án.

Tuyển dụng Nghiên cứu viên (02 người)

Tuyển dụng Nghiên cứu viên (02 người)

Thứ Hai, 11/03/2019, 15:12

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP cần tuyển hai nghiên cứu viên làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm và có cơ hội gia hạn thêm dựa vào chất lượng công việc. Một nghiên cứu viên tham gia nhóm dự án về Rối loạn phổ tự kỷ, và một nghiên cứu viên đã có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu định lượng, M&E để tham gia các nghiên cứu trong lĩnh vực dự phòng HIV và phòng ngừa bạo lực tình dục.

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Thứ Hai, 11/03/2019, 15:07

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-2020. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Dự án cần tuyển một cán bộ truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm và có cơ hội gia hạn thêm dựa vào chất lượng công việc để quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan tới truyền thông của dự án.

Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Thứ Hai, 11/03/2019, 15:03

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-2020. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Dự án cần tuyển một điều phối viên dự án làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm và có cơ hội gia hạn thêm dựa vào chất lượng công việc để quản lý và giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện dự án.

Tuyển Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Tuyển Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Thứ Tư, 05/12/2018, 11:51

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP sẽ triển khai dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 3 năm. Dự án có mục đích phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Một cấu phần của dự án là xây dựng mô hình can thiệp với sự tham gia của phụ huynh, trong đó dự án sẽ tổ chức tập huấn và hỗ trợ phụ huynh thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng, can thiệp cho con. CCIHP đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật.

Tuyển Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế

Tuyển Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế

Thứ Hai, 19/11/2018, 09:52

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế cho hợp phần nghiên cứu đánh giá: Đánh giá việc sử dụng PrEP theo nhu cầu và dài hạn trong số người dùng PrEP ở Việt Nam. Đây là hợp phần nằm trong dự án Hoạt động thúc đẩy thị trường hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV.

Trợ lý chương trình, chuyên ngành phục hồi chức năng

Trợ lý chương trình, chuyên ngành phục hồi chức năng

Thứ Năm, 08/11/2018, 14:43

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP sẽ triển khai dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 3 năm. Dự án có mục đích phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. CCIHP đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí: Trợ lý chương trình - chuyên ngành phục hồi chức năng.

XUẤT BẢN “MẨU GIẤY MANG THAI”, MỘT CUỐN SÁCH VỀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ MANG THAI

XUẤT BẢN “MẨU GIẤY MANG THAI”, MỘT CUỐN SÁCH VỀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ MANG THAI

Thứ Năm, 25/10/2018, 08:32

Nhớ hồi chưa quen biết gì Rồi tình cờ gặp nhau Dần dần mình quen biết Cùng nhau trò chuyện Cùng chia sẻ buồn vui Lâu dần có tình cảm Mình trở thành một cặp

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG NHÓM SINH VIÊN NAM THÔNG QUA KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN REALCONSENT

Thứ Năm, 25/10/2018, 08:28

Bạo lực tình dục là bất kì hành vi tình dục nào (kể cả bằng lời nói hay cử chỉ hành động) đối với người khác khi không được phép của người đó. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể bị bạo lực giới, nhưng phần lớn nạn nhân của bạo lực là phụ nữ.

ĐỐI THOẠI KHU VỰC VÀ GIỚI THIỆU BÁO CÁO THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

ĐỐI THOẠI KHU VỰC VÀ GIỚI THIỆU BÁO CÁO THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

Thứ Năm, 25/10/2018, 08:20

Buổi báo cáo đánh giá về Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam đã được những người tham dự chào mừng nồng nhiệt vào ngày 14 tháng 9.

BÁO CÁO GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUYỀN PHỔ QUÁT ĐỊNH KỲ CỦA CCIHP

Thứ Năm, 25/10/2018, 08:18

Một buổi tập huấn về Báo cáo giám sát thực hiện quyền phổ quát định kỳ (UPR) lần thứ 15 đã được UNDP tổ chức.

249 tin