Tin tức

Tuyển dụng Cán bộ dự án

Tuyển dụng Cán bộ dự án

Thứ Ba, 21/06/2022, 09:07

Dự án Hoà nhập 1 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, được Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) quản lý triển khai ở khu vực miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật.

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn

Thứ Năm, 16/06/2022, 12:30

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đăng ký hoạt động dưới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu bao gồm y tế công cộng, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục; và trong khoảng 5 năm gần đây đã mở rộng lĩnh vực hoạt động về sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật, bao gồm trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

RECRUITING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW

RECRUITING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW

Thứ Ba, 14/06/2022, 14:27

Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) is a non-profit organization registered under VUSTA since 2008, and actively working in the fields of public health, gender and gender-based violence, sexual and reproductive health, and recently rehabilitation and social supports to persons with disabilities – with a focus on children with intellectual and developmental disabilities and their families.

Recruiting Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Senior Officer

Recruiting Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Senior Officer

Thứ Tư, 04/05/2022, 08:30

Center for Creative Initiatives in Health and Population (C.CIHP) is a Vietnamese NGO registered under VUSTA since 2008. We are working in the fields of public health, health equity, gender and gender-based violence, reproductive and sexual health, and disability and mental health. CCIHP was selected by USAID to act as the prime agency in charge of a program titled “Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities in provinces heavily sprayed with Agent Orange” (hereafter referred to as INCLUSION) in 3 provinces of Quang Tri (QT), Thua Thien Hue (TTH) and Quang Nam (QN) in Vietnam central region (Cluster 1). The work undertaken by CCIHP within the INCLUSION program is termed “Inclusion 1”. Besides, CCIHP is implementing other activities to support children with intellectual and developmental disabilities (IDD) through platform A365.vn, A365 Lab etc.

Hồ sơ mời bày tỏ sự quan tâm (Gia hạn thời gian nộp hồ sơ)

Hồ sơ mời bày tỏ sự quan tâm (Gia hạn thời gian nộp hồ sơ)

Thứ Năm, 24/03/2022, 17:19

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe tâm thần và khuyết tật. CCIHP đang thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

Ứng dụng Mẹ con vui khỏe MCH 247

Ứng dụng Mẹ con vui khỏe MCH 247

Thứ Ba, 22/03/2022, 09:10

Được phát triển bởi Trung tâm sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), cố vấn chuyên môn bởi Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em và sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại việt Nam (UNFPA), ứng dụng điện thoại ‘Mẹ con vui khỏe – MCH 247’ là bước đột phá cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện từ xa.

Tuyển Tư vấn nâng cấp app A365

Tuyển Tư vấn nâng cấp app A365

Thứ Sáu, 18/03/2022, 16:34

Tôi lớn mạnh là dự án kéo dài trong 3,5 năm, hướng tới phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN) liên chuyên khoa dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật phát triển (KTPT) và khuyết tật trí tuệ (KTTT) được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Tuyển dụng tư vấn phân tích bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) cho Dự án Hòa nhập 1

Tuyển dụng tư vấn phân tích bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) cho Dự án Hòa nhập 1

Thứ Hai, 14/03/2022, 09:49

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, hoạt động phi lợi nhuận, được đăng ký thành lập với tư cách thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực về công bằng sức khoẻ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, sức khoẻ sinh sản và tình dục, sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật. CCIHP đang triển khai Dự án Hòa nhập 1 “hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam”. Dự án tập trung vào (i) cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế và phục hồi chức năng; (ii) mở rộng dịch vụ xã hội và hỗ trợ hoà nhập xã hội cho người khuyết tật; và (iii) nâng cao nhận thức xã hội và giảm rào cản hoà nhập xã hội của người khuyết tật.

Tuyển dụng Tư vấn phần mềm Thu thập và quản lý số liệu Dự án

Tuyển dụng Tư vấn phần mềm Thu thập và quản lý số liệu Dự án

Thứ Hai, 14/03/2022, 09:18

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC), Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) và Liên danh AAI do Trung tâm nghiên cứu phát triển Hòa nhập (RCI) đứng đầu thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

Tuyển dụng Cán bộ dự án - Nghiên cứu viên

Tuyển dụng Cán bộ dự án - Nghiên cứu viên

Thứ Ba, 08/02/2022, 08:32

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động với mục tiêu nhằm cải thiện cuộc sống của các nhóm dễ bị tổn thương thông qua nghiên cứu hành động và các sáng kiến mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững. Các lĩnh vực hoạt động chính của CCIHP bao gồm: công bằng sức khỏe; sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền; bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; sức khỏe tâm thần và khuyết tật; cũng như các vấn đề mới khác. Thông tin chi tiết về CCIHP xin xem thêm tại: https://ccihp.org/

Tuyển dụng Nghiên cứu viên

Tuyển dụng Nghiên cứu viên

Thứ Hai, 29/11/2021, 11:06

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội. Thông tin chi tiết về CCIHP xem tại website http://ccihp.org

Tuyển Tư vấn cá nhân nâng cấp trang web A365.vn

Tuyển Tư vấn cá nhân nâng cấp trang web A365.vn

Thứ Hai, 15/11/2021, 09:26

Tôi lớn mạnh là dự án kéo dài trong 3 năm, hướng tới phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN) liên chuyên khoa dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật phát triển (KTPT) và khuyết tật trí tuệ (KTTT) được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn (Gia hạn thời gian nộp hồ sơ)

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn (Gia hạn thời gian nộp hồ sơ)

Thứ Sáu, 05/11/2021, 18:32

Dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” – tên gọi tắt là “Tôi lớn mạnh”(I-Thrive) được triển khai từ năm 2018 – 2022 với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Tuyển dụng Nghiên cứu viên

Tuyển dụng Nghiên cứu viên

Chủ Nhật, 24/10/2021, 10:40

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội. Thông tin chi tiết về CCIHP xem tại website http://ccihp.org

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn

Thứ Ba, 19/10/2021, 13:53

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, hoạt động phi lợi nhuận, được đăng ký thành lập với tư cách thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực về công bằng sức khoẻ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, sức khoẻ sinh sản và tình dục, sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật.

Recruiting International Consultant

Recruiting International Consultant

Thứ Hai, 30/08/2021, 17:45

The Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) is a non-profit science and technology organization under VUSTA with extensive experiences in implementing research, training, intervention, consultation and advocacy projects in the field of health management, reproductive health, gender equality, gender-based violence and disability. CCIHP’s program aim to promote quality, diversity and health for all. CCIHP was selected by USAID to act as the prime agency in charge of a program titled “Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities in provinces heavily sprayed with Agent Orange” (hereafter referred to as INCLUSION) in 3 provinces of Quang Tri (QT), Thua Thien Hue (TTH) and Quang Nam (QN) in Vietnam central region (Cluster 1). The work undertaken by CCIHP within the INCLUSION program is termed “Inclusion 1”.

Tuyển dụng Tư vấn độc lập để thực hiện đánh giá cuối kỳ của dự án

Tuyển dụng Tư vấn độc lập để thực hiện đánh giá cuối kỳ của dự án

Thứ Hai, 02/08/2021, 10:16

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là CCIHP) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. CCIHP làm việc trong lĩnh vực y tế với tôn chỉ "Bình đẳng và Sức khỏe cho Mọi người", thông qua thực hiện các nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế công cộng.

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN TÔI LỚN MẠNH

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN TÔI LỚN MẠNH

Thứ Hai, 19/04/2021, 12:02

Dự án Tôi lớn mạnh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) thực hiện đang tìm kiếm tư vấn nghiên cứu dự án.

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KỸ THUẬT

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:39

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). Với sự hỗ trợ của Quỹ Grand Challenges Canada (GCC) và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), CCIHP đang triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại Việt Nam.

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:16

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động với mục tiêu nhằm cải thiện cuộc số của các nhóm bên lề thông qua nghiên cứu hành động và các sáng kiến mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: công bằng sức khỏe; sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền; bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; sức khỏe tâm thần và khuyết tật; cũng như các vấn đề mới khác.

199 tin