Tuyển dụng tư vấn phân tích bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) cho Dự án Hòa nhập 1

Thứ Hai, 14/03/2022
Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, hoạt động phi lợi nhuận, được đăng ký thành lập với tư cách thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực về công bằng sức khoẻ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, sức khoẻ sinh sản và tình dục, sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật.
CCIHP đang triển khai Dự án Hòa nhập 1 “hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam”. Dự án tập trung vào (i) cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế và phục hồi chức năng; (ii) mở rộng dịch vụ xã hội và hỗ trợ hoà nhập xã hội cho người khuyết tật; và (iii) nâng cao nhận thức xã hội và giảm rào cản hoà nhập xã hội của người khuyết tật.

CCIHP cần tìm chuyên gia tư vấn, có kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) cho Dự án. Tư vấn sẽ làm việc từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Chi tiết về nội dung công việc và yêu cầu đối với tư vấn, vui lòng tham khảo TOR đính kèm.

https://ccihp.org/media/Terms%20of%20reference%20(GESI).docx

Hạn nộp hồ sơ: trước 18/3/2022. Chúng tôi chỉ liên hệ với tư vấn đạt yêu cầu.
Địa chỉ nhận hồ sơ: vtuyen@ccihp.org

Xin cám ơn!Các tin mới hơn


Các tin khác