Hồ sơ mời bày tỏ sự quan tâm (Gia hạn thời gian nộp hồ sơ)

Thứ Năm, 24/03/2022
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe tâm thần và khuyết tật. CCIHP đang thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

 

Mục tiêu cụ thể của dự án là:
• Mục tiêu cụ thể 1: Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật.
• Mục tiêu cụ thể 2: Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật.
• Mục tiêu cụ thể 3: Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật.
Dự án kỳ vọng chất lượng cuộc sống của NKT sẽ được cải thiện thông qua việc hoàn thành và đạt được các mục tiêu cụ thể của Dự án. Đo lường chất lượng cuộc sống là một hoạt động phức tạp, dự án sẽ tiến hành nghiên cứu chọn mẫu, đo lường chất lượng cuộc sống trên mẫu nghiên cứu, từ đó ước tính tỷ lệ phần trăm (%) và số NKT cải thiện được chỉ số chất lượng cuộc sống sau khi nhận hỗ trợ từ dự án.

Để biết thông tin chi tiết, nhà thầu vui lòng truy cập theo đường link sau:

https://ccihp.org/media/Inclusion/H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20m%E1%BB%9Di%20b%C3%A0y%20t%E1%BB%8F%20quan%20t%C3%A2m%20QoL_V2.docx

Nhà thầu quan tâm nộp các hồ sơ đề xuất đến chị Đỗ Thị Đoan, cán bộ Mua sắm và Hợp đồng, email: dtdoan@ccihp.org, với tiêu đề Tên ứng viên-HSQT Thực hiện đo lường chất lượng cuộc sống NKT” trước 17h00 ngày 27/4/2022.

Xin cám ơn!Các tin mới hơn


Các tin khác