Tuyển Tư vấn nâng cấp app A365

Thứ Sáu, 18/03/2022
Tôi lớn mạnh là dự án kéo dài trong 3,5 năm, hướng tới phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN) liên chuyên khoa dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật phát triển (KTPT) và khuyết tật trí tuệ (KTTT) được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Ba mục tiêu chính của dự án bao gồm:

(1) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ PHCN tại tuyến huyện và tuyến tỉnh về ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn toàn thời gian và huấn luyện trực tiếp cũng như huấn luyện từ xa sử dụng công nghệ học trực tuyến;

(2) Phát triển các dịch vụ PHCN liên chuyên khoa tại các cơ sở y tế tuyến huyện và thúc đẩy việc can thiệp cho trẻ KTPT và KTTT có sự tham gia của cha mẹ, trong đó có cân nhắc tới các yếu tố về nhạy cảm giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vào các dịch vụ này cho trẻ em có KTPT và KTTT và gia đình;

(3) Xây dựng và cải thiện nội dung hướng dẫn quốc gia về PHCN và chăm sóc trẻ có KTPT và KTTT, đặc biệt với nhóm Rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) và xây dựng hướng dẫn về cơ chế phối hợp liên ngành trong PHCN cho trẻ có KTTT và KTPT.

Một trong những hoạt động của dự án là nâng cấp và cập nhật các nội dung cho ứng dụng điện thoại (mobile app) A365 - là 1 ứng dụng do CCIHP xây dựng năm 2020 dựa trên website A365.vn dưới sự tài trợ của tổ chức Grand Challenges Canada thông qua dự án “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án “Tôi lớn mạnh”.  Hiện tại, Dự án “Tôi lớn mạnh” mong muốn bổ sung, nâng cấp và mở rộng một số hạng mục cho ứng dụng A365 để A365 trở thành một nền tảng hỗ trợ trực tuyến có chất lượng và hiệu quả trong việc theo dõi sự phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam và hỗ trợ can thiệp cho các trẻ có rối loạn phát triển. Vì vậy A365 cần tuyển một chuyên gia hoặc một công ty về công nghệ thông tin có chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện hoạt động này.

Ứng viên vui lòng đọc thông tin chi tiết theo đường link sau:

https://ccihp.org/media/TOR_Tuy%E1%BB%83n%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20n%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%20app%20A365_18%203%202022.docx

Các ứng viên quan tâm cần gửi hồ sơ ứng tuyển tới chị Hoàng Thị Hoa theo địa chỉ email: hthoa@ccihp.org chậm nhất vào ngày 01/4/2022. Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

Xin cám ơn!Các tin mới hơn


Các tin khác