Tuyển dụng – Quản lý Theo dõi, Đánh giá và Học tập (Quản lý MEL)

Thứ Năm, 01/10/2020
Tuyển dụng – Quản lý Theo dõi, Đánh giá và Học tập (Quản lý MEL)
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

C.CIHP hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Quản lý Theo dõi, Đánh giá và Học tập (Quản lý MEL) cho dự án Hòa nhập do USAID tài trợ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam. Dự án tập trung vào việc nâng cao tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng, các dịch vụ hỗ trợ xã hội, và phát triển một môi trường thân thiện dành cho người khuyết tật. Quản lý MEL sẽ đóng vai trò là cán bộ chuyên môn chủ chốt của dự án, có trách nhiệm định hướng các hoạt động M&E và quản lý các cán bộ M&E khác, đảm bảo việc thu thập các dữ liệu quan trọng của chương trình, việc phân tích và sử liệu dữ liệu định kỳ cho báo cáo, việc lên kế hoạch và cải thiện chương trình diễn ra chính xác và kịp thời.

Trách nhiệm:
Quản lý MEL sẽ báo cáo cho Giám đốc Dự án và chịu các trách nhiệm chính sau:
- Đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn trong việc theo dõi và đánh giá dự án
- Xây dựng khung tổng thể cho hệ thống MEL, bao gồm các yêu cầu, các điều tra ban đầu và các khảo sát đánh giá;
- Xây dựng và triển khai hệ thống và hướng dẫn báo cáo MEL, được thiết kế nhằm đưa ra hướng đi cho dự án, bao gồm các chiếc lược bảo đảm chất lượng dữ liệu và sử dụng dữ liệu;
- Đảm bảo nghiên cứu và các hoạt động MEL phù hợp với các mục tiêu chương trình;
- Đào tạo các hướng dẫn M&E, các công cụ khảo sát, các công cụ thu thập dữ liệu, và các công cụ cần thiết khác cho M&E của dự án cho cán bộ chương trình và các cán bộ MEL của các đơn vị nhận tài trợ thứ cấp;
- Làm việc với cán bộ dự án và các tổ chức đối tác để nâng cao năng lực trong việc quản trị chất lượng dữ liệu;
- Quản lý các cán bộ M&E của các đơn vị nhận tài trợ thứ cấp trong việc thu thập và phân tích dữ liệu cũng như việc báo cáo kết quả
- Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược nhằm tổng hợp và phổ biến các kết quả chính, các bài học kinh nghiệm của chương trình, các phương pháp nghiên cứu được xây dựng và các đầu ra nghiên cứu khác của chương trình
- Phối hợp với các đối tác và tổ chức khác, bao gồm cả các chương trình khác của USAID, trong việc lên kế hoạch công việc và triển khai chương trình;
Yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm:
- Tối thiểu bằng Thạc sỹ ngành Y tế công cộng, Dịch tễ học, thống kế sinh học hoặc các ngành liên quan;
- Ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm M&E; có kiến thức về các chương trình khuyết tật là một lợi thế;
- Cho thấy kinh nghiệm làm việc với các chính sách và quy trình MEL của USAID;
- Hiểu biết về việc thu thập dữ liệu và các yêu cầu báo cáo của USAID là một lợi thế lớn;
- Cho thấy khả năng sử dụng M&E của dự án để tăng cường các mục tiêu chiến lược và cung cấp dữ liệu cho quá trình ra quyết định;
- Am hiểu về các phương pháp nghiên cứu định lượng, các kỹ thuật lấy mẫu, phân tích và phiên giải dữ liệu, và kiến thức ứng dụng về các phương pháp nghiên cứu định tính;
- Yêu cầu có khả năng đào tạo và nâng cao năng lực;
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực và có thể xử lý nhiều công việc cùng một lúc;
- Ưu tiên kỹ năng bảo đảm chất lượng dữ liệu;
- Kỹ năng giao tiếp (nói và viết) tốt;
- Kỹ năng máy tính tốt, bao gồm kỹ năng sử dụng các phần mềm dữ liệu như SPSS/EPI, Stata, Nvivo
- Khả năng Tiếng Anh tốt, bao gồm đọc, viết, nói và kỹ năng thuyết trình
- Ưu tiên kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình nghiên cứu và phương pháp luận, bao gồm quy trình lấy mẫu, hỗ trợ việc thực hiện, phân tích và tổng hợp để vận động chính sách;
Mô tả này chỉ tổng hợp các vai trò chính của công việc, không mô tả chính xác hay giới hạn các nhiệm vụ có thể được giao. Văn bản này không phải là hợp đồng lao động. Ban điều hành bảo lưu quyền xem xét và sửa đổi văn bản này bất cứ lúc nào.

Quyền lợi:

• Mức lương cạnh tranh và có thể thương lượng
• Chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật Lao động

 

Cách thức nộp hồ sơ:
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và thư xin việc tới Ms Dung Nguyen tại ntkdung@ccihp.org muộn nhất vào ngày 18 tháng 10 năm 2020

Lưu ý: không liên hệ qua điện thoại

 Các tin mới hơn


Các tin khác