Tìm công ty độc lập thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thứ Tư, 22/04/2020
Dự án Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (tên viết tắt tiếng việt là “Tôi lớn mạnh”, tên viết tắt tiếng Anh là “I-Thrive”) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và kéo dài trong 03 năm, từ năm 2018 đến năm 2021 tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Mục tiêu chung của dự án là phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa có chất lượng tốt, dễ tiếp cận và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là cho nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, để các em được phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Dự án có thực hiện mua sắm trang thiết bị liên quan dịch vụ y tế về phục hồi chức năng, và dịch vụ tư vấn cho các hoạt động của dự án tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Trung tâm CCIHP cần tìm công ty độc lập, có chức năng về thẩm định đấu thầu, để thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho việc mua sắm trang thiết bị và dịch vụ tư vấn.

Nhiệm vụ chung

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thẩu của dự án theo đúng quy định của Luật đấu thầu hiện hành.

Khung thời gian làm việc

Từ ngày 20-26/4/2020

Sản phẩm

Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy đinh của Luật đấu thầu trước ngày 30/4/2020Các tin mới hơn


Các tin khác