Tuyển dụng – Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ

Thứ Hai, 14/09/2020
Tuyển dụng – Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

C.CIHP hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ (GPO) cho một dự án sắp tới được tài trợ bởi USAID nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam. Dự án tập trung vào việc nâng cao tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng, các dịch vụ hỗ trợ xã hội, và phát triển một môi trường thân thiện dành cho người khuyết tật. GPO cần đảm bảo tính trung thực trong quá trình trao hợp đồng thầu/tài trợ thứ cấp và quản lý các nhà thầu/đơn vị nhận tài trợ thứ cấp dự trên các công cụ hướng tới kết quả và các nguyên tắc quản lý tài chính an toàn. GPO sẽ giám sát toàn bộ các chính sách, thực hành, và quy trình liên quan đến mọi khía cạnh của tài trợ thứ cấp.
Mô tả công việc:
- Soạn thảo và điều phối lời mời thầu/hồ sơ thầu của cả các đơn vị nhận tài trợ thứ cấp/các nhà thầu phụ và các mua sắm của hoạt động theo đúng các quy định đang áp dụng và các thực hành tốt nhất
- Quản lý mời thầu và hồ sơ thầu (quảng cáo, tổ chức và hỗ trợ hội đồng đánh giá, quy trình tuyển chọn, trao thầu và ký kết)
- Tham gia đánh giá sơ bộ đơn vị nhận tài trợ thứ cấp, bao gồm cả đánh giá rủi ro
- Hỗ trợ soạn thảo và thương lượng các thỏa thuận, hợp đồng tài trợ
- Hỗ trợ quản lý tài chính
- Theo dõi việc thực hiện và kết quả thực hiện hợp đồng và tài trợ
- Hỗ trợ Trưởng Dự án, Phó Trưởng Dự án, Các điều phối viên Chương trình, Quản lý Tài chính và Quản lý Giám sát và Đánh giá (MEL) các vấn đề thuộc vòng đời hợp đồng và thỏa thuận
- Làm việc với Quản lý Tài chính, Quản lý MEL nhằm đảm bảo các kết quả các phân tích dữ liệu định kỳ của dự án được đưa vào để cân nhắc các hoạt động sẽ được tài trợ bởi dự án.
- Quản lý các hợp đồng thầu phụ và các đơn mua hàng, duy trì một hệ thống lưu trữ hồ sơ minh bạch và rõ ràng cho việc kiểm toán, và theo dõi tất cả các hợp đồng thầu phụ, mua sắm, và các hoạt động khác thuộc hợp đồng và tài trợ thứ cấp
- Cập nhật tất cả các điều chỉnh hợp đồng và chính sách của USAID liên quan đến dự án
- Hiểu biết về các chính sách và quy định pháp luật của Chính phủ Việt Nam và USAID liên quan đến việc trao tài trợ và trao thầu
- Đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính với các nhà thầu phụ địa phương liên quan đến các vấn đề hành chính
- Đảm bảo các thắc mắc và nhu cầu được xử lý kịp thời nhằm xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực giữa các đơn vị nhận tài trợ thứ cấp/nhà thầu phụ và dự án
- Làm việc với các bên liên quan, bao gồm các cán bộ dự án, phòng tài chính, quản lý kinh tế, kiểm toán viên
- Các công việc hành chính khác liên quan đến mua sắm và quản lý tài trợ
Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm làm việc
- Tốt nghiệp đại học ngành Luật, hoặc Tài chính, Kế toán/Tài chính, hoặc Quản trị Kinh doanh, ưu tiên bằng Thạc sỹ
- Có kỹ năng quản lý, thương thảo hợp đồng, dự trù kinh phí và hành chính tốt
- Có kinh nghiệm quản lý các gói tài trợ và hợp đồng thầu phụ và có hiểu biết và các cơ chế trao tài trợ khác nhau, đặc biệt là của các dự án được tài trợ bởi USAID.
- Ưu tiên kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản lý các hợp đồng thầu phụ giá cố định và các hợp đồng hoàn ứng theo thời gian và nguyên vật liệu
- Có hiểu biết về các phương thức đánh giá khả năng nhận và quản lý tài trợ và hợp đồng thầu phụ của các đối tác cũng như năng lực lập kế hoạch, hành chính và tài chính của họ
- Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc tốt, chú ý tới chi tiết
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Mô tả này chỉ tổng hợp các vai trò chính của công việc, không mô tả chính xác hay giới hạn các nhiệm vụ có thể được giao. Văn bản này không phải là hợp đồng lao động. Ban điều hành bảo lưu quyền xem xét và sửa đổi văn bản này bất cứ lúc nào.

Quyền lợi:
• Mức lương cạnh tranh và sẽ được thương lượng
• Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động

Cách thức nộp hồ sơ:
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và thư xin việc tới Ms Dung Nguyen tại ntkdung@ccihp.org muộn nhất vào ngày 27 tháng 9 năm 2020.Các tin mới hơn


Các tin khác