TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN TÔI LỚN MẠNH

Thứ Hai, 19/04/2021
Dự án Tôi lớn mạnh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) thực hiện đang tìm kiếm tư vấn nghiên cứu dự án.

TRUNG TÂM SÁNG KIẾN SỨC KHỎE DÂN SỐ
Dự án: Tôi lớn mạnh
Tel.: 84-4-35770261; Fax: 84-4-35770260

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU


Chuyên gia tư vấn xây dựng đề cương và bộ công cụ đánh giá các yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với sự tham gia của người cha trong chăm sóc, chơi và dạy con tại nhà

 

I. Thông tin hoạt động

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là CCIHP) là một tổ chức Khoa học kỹ thuật, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo, can thiệp, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới và khuyết tật. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.


Tôi lớn mạnh là dự án kéo dài trong 3 năm do USAID tài trợ và do CCIHP thực hiện cùng với một số đối tác, hướng tới phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN) liên chuyên khoa dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật phát triển (KTPT) và khuyết tật trí tuệ (KTTT) được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Ba mục tiêu chính của dự án bao gồm: (1) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ PHCN tại tuyến huyện và tuyến tỉnh về ngôn ngữ trị liệu và hoạt đông trị liệu thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn toàn thời gian và huấn luyện trực tiếp cũng như huấn luyện từ xa sử dụng công nghệ học trực tuyến; (2) Phát triển các dịch vụ PHCN liên chuyên khoa tại các cơ sở y tế tuyến huyện và thúc đẩy việc can thiệp cho trẻ KTPT và KTTT có sự tham gia của cha mẹ, trong đó có cân nhắc tới các yếu tố về nhạy cảm giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vào các dịch vụ này cho trẻ em có KTPT và KTTT và gia đình trẻ; (3) Xây dựng và cải thiện nội dung hướng dẫn quốc gia về phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ có Rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK), và hướng dẫn về phối hợp liên chuyên khoa trong đánh giá và can thiệp cho trẻ có KTPT và KTTT, đặc biệt với nhóm trẻ có RLPTK.


Nhằm tìm hiểu sự tham gia của người cha trong hoạt động can thiệp cho trẻ tại nhà, CCIHP thực hiện đánh giá các yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với sự tham gia của người cha trong chăm sóc, chơi và dạy con tại nhà, nhằm xác định cách tiếp cận ưu tiên và thiết kế hoạt động cho chương trình đào tạo kỹ năng cho người chăm sóc của trẻ có KTTT và KTPT. CCIHP tìm kiếm chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng đề cương và bộ công cụ cho đánh giá này.


II. Nhiệm vụ công việc của chuyên gia tư vấn

STT

Nội dung công việc

Số ngày làm việc

1

Phát triển đề cương cho đánh giá các yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với sự tham gia của người cha trong chăm sóc, chơi và dạy con tại nhà tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

6 ngày làm việc

2

Xây dựng bộ công cụ định lượng và định tính cho đánh giá

5 ngày làm việc

3

Thực hiện tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá cho nhóm cán bộ dự án để thực hiện đánh giá tại thực địa

1 ngày làm việc

 

Tổng cộng

12 ngày làm việc


 III. Khung thời gian làm việc

Thời gian thực hiện hoạt động này được tính từ đầu tháng 5/2021 đến khi hoàn thành công việc.


IV. Sản phẩm đầu ra
- Đề cương cho đánh giá đánh giá các yếu tố thúc đẩy và rào cản đốn với sự tham gia của người cha trong chăm sóc, chơi và dạy con tại nhà tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam
- 01 bộ công cụ đánh giá định lương
- 01 bộ công cụ đánh giá định tính


V. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm
- Trình độ thạc sĩ trở lên, có bằng cấp và kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu và đánh giá
- Làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu về giới, gia đình, quyền phụ nữ, bảo vệ trẻ em khuyết tật,

 

VI. Kinh phí


Chi phí cho chuyên gia tư vấn là 3.300.000đ/ngày làm việc. Chi phí này đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Dự án sẽ giữ lại 10% để đóng thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia tư vấn.


VII. Nhận hồ sơ:
Tư vấn quan tâm xin gửi CV cập nhật trong đó có mô tả các kinh nghiệm có liên quan, đề xuất số ngày làm việc và ngân sách, mô tả sơ bộ phương pháp tới email qttrang@ccihp.org trước ngày 22/4/2021.

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đâyCác tin mới hơn


Các tin khác