Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, Số 18, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013
Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, Số 18, 2010
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 18 với nhan đề: “Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam” của tác giả Nguyễn Mỹ Hương.

Tóm tắt

Bài viết này trình bày các kết quả chọn lọc từ một nghiên cứu lớn hơn về viêm nhiễm đường sinh sản (VNĐSS) ở phụ nữ nạo hút thai tại miền Bắc Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu tập trung tìm hiểu những trải nghiệm về VNĐSS trong bối cảnh nhận thức về sinh lý phụ nữ và những biện pháp mà phụ nữ đã sử dụng để phòng ngừa và điều trị VNĐSS. Hai phương pháp tiếp cận định tính và định lượng được sử dụng để thu thập số liệu: bảng hỏi có cấu trúc được dùng để phỏng vấn 748 phụ nữ trước khi nạo hút thai và 701 phụ nữ sau khi nạo hút thai, phỏng vấn sâu được thực hiện với 20 phụ nữ và 20 cán bộ cung cấp dịch vụ y tế. Cả nhân viên y tế và phụ nữ đều cho rằng VNĐSS là bình thường, là một phần tất yếu của người phụ nữ và thường được gắn với sự lười biếng, mất vệ sinh. Do đó, họ thường e ngại sử dụng các dịch vụ y tế khi gặp các vấn đề phụ khoa. Phụ nữ đã sử dụng nhiều hình thức tự điều trị khác nhau, kể cả những hình thức có hại đối với sức khỏe. Các chiến lược phòng tránh và điều trị VNĐSS của phụ nữ thường nhận được sự ủng hộ của nhân viên y tế và đôi khi nhân viên y tế còn đề nghị và khuyến khích họ sử dụng những biện pháp này. Nghiên cứu này đánh giá các biện pháp phòng tránh và điều trị VNĐSS của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam hiện tại dưới góc độ giới. Chiến lược phòng tránh VNĐSS mà phụ nữ sử dụng cho thấy còn có những bất cập của hệ thống y tế công cộng, cũng như các mâu thuẫn văn hóa quan trọng trong nhận thức về vai trò của phụ nữ tại xã hội Việt Nam đương đại.
 
Các độc giả muốn nhận bản in, xin mời điền thông tin vào Phiếu đăng ký đính kèm theo bài này và gửi về CCIHP. Tài liệu sẽ được phân phối miễn phí sau khi nhận được đầy đủ thông tin của đơn vị yêu cầu.
 
Thông tin về các ấn phẩm và hoạt động khác của dự án, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
 
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)
Địa chỉ:     Số 2, Ngõ 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Email:       gsh@ccihp.org
Tel:           84 4 35770261 (máy lẻ: 32)
Fax:          84 4 35770260


Các tin mới hơn


Các tin khác