Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương truờng điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam, số 26, năm 2012

Thứ Hai, 13/01/2014
Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương truờng điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam, số 26, năm  2012
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 26 với nhan đề: "Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương trình điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam" của 3 tác giả Lê Thị Mai Phương, Lùng Bích Ngọc, Lê Minh Giang

TÓM TẮT

 Chương trình thí điểm Methadone ở Việt Nam từ giữa năm 2008 tập trung chủ yếu vào các chỉ số sinh học và các hành vi liên quan đến vấn đề sức khỏe của người điều trịMethadone hơn là các ảnh hưởng xã hội, đặc biệt là vấn đề kỳ thị với những người tham gia chương trình điều trị Methadone. Bài viết này sẽ phân tích sự kỳ thị xã hội đã tạo gánh nặng cho người điều trị Methadone như thế nào trong một thời gian dài. Chúng tôi sử dụng phương pháp nhân học để thu thập thông tin từ người điều trịMethadone, gia đình của họ, người sử dụng ma túy, nhân viên y tế và các cán bộ lãnh đạo y tế. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra chương trình điều trịMethadone đã có tác động tích cực như cải thiện sức khỏe, hành vi của người điều trị và mối quan hệ với gia đình. Tuy nhiên, kỳ thị xã hội liên quan đến ma túy vẫn thực sự ám ảnh những người tham gia chương trình điều trị. Sự kỳ thị này đã làm giảm đáng kể cơ hội xây dựng lại cuộc sống, có việc làm mới và khả năng củng cố và xây dựng các mối quan hệ xã hội của họ. Hơn nữa họ luôn phải cố gắng để chứng minh rằng họ không còn sử dụng ma túy. Các vấn đề được đề cập ở trên có thể sẽ làm tăng những nguy cơ làm giảm sự thành công của chương trình. Chúng tôi khuyến nghị rằng chương trình điều trịMethadone không chỉ gắn với việc cải thiện về sức khỏe và hành vi của những người tham gia chương trình mà cần phải quan tâm đến việc giảm bớt những ám ảnh và sự kỳ thị liên quan đến việc sử dụng ma túy trước đây của những người sử dụng Methadone.

Mọi thông tin về tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) qua  số điện thoại: +844. 3577 0261
Các tin khác