Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, số 17, năm 2009

Thứ Ba, 08/10/2013
 Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, số 17, năm 2009
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 17 với nhan đề: "Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam" của 3 tác giả Ngô Đức Anh, Michael W. Ross, và Eric A. Ratliff.

 Tóm tắt

Trong khi những ảnh hưởng của Internet lên tình dục ở người lớn đã được nhận biết rõ thì các nghiên cứu về mối liên hệ tiềm ẩn giữa Internet và tình dục của thanh thiếu niên vẫn còn hạn chế. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu định tính này với mục đích tìm hiểu thanh thiếu niên (từ15-19 tuổi) ở Hà Nội, Việt Nam sử dụng Internet để phát triển các hành vi và nhân dạng tình dục như thế nào. Phân tích thông tin từ các thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, trò chuyện qua mạng và ghi chép thực địa cho thấy thanh thiếu niên có sửdụng Internet để tìm kiếm và thu thập các thông tin về tình dục, những thông tin không có được từ các nguồn khác như gia đình và nhà trường. Những câu chuyện của thanh thiếu niên cũng chỉ ra cách họ sử dụng Internet như một phương tiện để thể hiện các nhân dạng và ham muốn tình dục. Qua những phát hiện trong nghiên cứu, chúng tôi cho rằng nên mở rộng giáo dục tình dục để có thể đề cập được những vấn đề quan trọng với thanh thiếu niên như cảm xúc và các mối quan hệ, hơn là đơn giản chỉ tập trung bó hẹp trong sức khoẻ sinh sản, y tế công cộng và các mối quan tâm khác của nhà nước. 


Các tin mới hơn


Các tin khác