Tư liệu

Những vấn đề về giới và tình dục ở Việt Nam: Huyền thoại và sự thực về đeo cấy dương vật và các vật cụ kích thích tình dục, số 3, năm 2004

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:46

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 3 với nhan đề: “Những vấn đề về giới và tình dục ở Việt Nam: Huyền thoại và sự thực về đeo cấy dương vật và các vật cụ kích thích tình dục". Tác giả Đặng Nguyên Anh và Lê Bạch Dương

Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục, số 2, năm 2004

Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục, số 2, năm 2004

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:38

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: "Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục". Tác giả: Nguyễn Trần Lâm

Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp, số 1, năm 2004

Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp, số 1, năm 2004

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:28

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 1 với nhan đề: “Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp. Tác giả: Trịnh Văn Thắng

Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh niên ở Hải Phòng, Việt Nam - Số 15/2008

Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh niên ở Hải Phòng, Việt Nam - Số 15/2008

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:12

Cũng là một nghiên cứu về hành vi tình dục trong thanh thiếu niên nhưng điểm mới của bài viết là sự miêu tả về các hành vi tình dục bắc cầu. Đây là một thuật ngữ khá mới mẻ giải thích việc lây nhiễm HIV từ nhóm nguy cơ cao sang cộng đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn số 15 trong Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số/Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế xuất bản với sự tài trợ của Quĩ Rockefeller bài viết “Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh thiếu niên ở Hải Phòng, Việt Nam” của tác giả Dương Công Thành.

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân - tội nhân - bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp, số 25, 201

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân - tội nhân - bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp, số 25, 201

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:46

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân - tội nhân - bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp", tác giả: Phạm Thị Thu Huyền, Lê Minh Giang, Đinh Thị Thanh Thúy, Claire Edington

Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi - Rượu và chiến lược thành công của nam giới nông thôn Việt Nam, số 23, 2012

Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi - Rượu và chiến lược thành công của nam giới nông thôn Việt Nam, số 23, 2012

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:44

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi - Rượu và chiến lược thành công của nam giới nông thôn Việt Nam" của tác giả An Thanh Ly

Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống Tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, 2008

Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống Tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, 2008

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:39

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 16 với nhan đề “Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội” của tác giả Quách Thu Trang.

Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, Số 17, 2009

Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, Số 17, 2009

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:37

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 17 với nhan đề “Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam” của tác giả Ngô Đức Anh.

Phòng khám nam khoa: Y học hóa lo lắng sức khỏe tình dục của đàn ông, số 24, 2012

Phòng khám nam khoa: Y học hóa lo lắng sức khỏe tình dục của đàn ông, số 24, 2012

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:32

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Phòng khám nam khoa: Y học hóa lo lắng sức khỏe tình dục của đàn ông" của tác giả Nguyễn Hữu Anh, Lê Minh Giang, Migue Munor Laboy, Hoàng Tú Anh.

Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, Số 22, 2011

Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, Số 22, 2011

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:47

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 22 với nhan đề: “Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật” của tác giả Đỗ Thị Thanh Toàn

Đời sống của nữ mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính, Số 21, 2010

Đời sống của nữ mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính, Số 21, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:41

CIHP/CCIHP xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 21 với nhan đề: “Đời sống của nữ mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính” của tác giả Ngô Đức Anh.

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, Số 19, 2010

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, Số 19, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 19 với nhan đề: “Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam” của tác giả Bùi Thị Thanh Thủy

Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, Số 18, 2010

Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, Số 18, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:34

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 18 với nhan đề: “Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam” của tác giả Nguyễn Mỹ Hương.

Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, Số 20/2009

Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, Số 20/2009

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:33

CIHP/CCIHP xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 20 với nhan đề: “Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam” của tác giả Pauline Oosterhoff

Bản tin của phụ nữ bị bạo lực gia đình

Bản tin của phụ nữ bị bạo lực gia đình

Thứ Hai, 25/03/2013, 00:22

.

Hãy nói lời yêu thương - Bản tin số 5

Hãy nói lời yêu thương - Bản tin số 5

Thứ Ba, 05/02/2013, 04:56

Không phải cứ quà cáp đắt tiền, sang trọng, mới thể hiện sự chân thành trong tình yêu. Một cử chỉ yêu thương, một lời nói chân thành thực sự có giá trị hơn nhiều những thứ phù phiếm, xa hoa. Thế nên, hãy yêu bằng chính trái tim bạn và đừng bao giờ bận tâm đến việc yêu mình, người ấy được lợi gì?

Chữ trinh góc nhìn đa chiều - Bản tin số 4

Chữ trinh góc nhìn đa chiều - Bản tin số 4

Thứ Ba, 05/02/2013, 04:47

Theo nghiên cứu Quốc gia về thanh niên và vị thành niên lần thứ 2, năm 2010 có 9,5% các bạn trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 25 đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tỷ lệ nam thanh niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân là 13,6%, tỷ lệ này gấp đôi ở nữ.

Không baọ lực yêu thương đong đầy - Bản tin số 2

Không baọ lực yêu thương đong đầy - Bản tin số 2

Thứ Ba, 05/02/2013, 04:24

Hầu hết thanh niên ngày nay đều không cho rằng mình đang bị bạo lực, vì với họ, bạo lực chỉ đồng nghĩa với việc bị đánh đập. Cách hiểu sai này đã dẫn tới tình trạng nhiều bạn bị người yêu xúc phạm, đe dọa… vẫn không biết rằng mình chính là nạn nhân của bạo lực. Với nội dung hấp dẫn từ chính những câu chuyện thật của các bạn thanh niên công nhân đã cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về quan điểm, nhìn nhận của các bạn về bạo lực

Điểm tin Giới & Tình dục số 3: Quyền Tình dục và Công bằng xã hội cho các nhóm thiểu số

Điểm tin Giới & Tình dục số 3: Quyền Tình dục và Công bằng xã hội cho các nhóm thiểu số

Chủ Nhật, 15/01/2012, 03:07

Trung tâm Thông tin Tư liệu Giới, Tình dục và Sức khỏe xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Bản tin số 3 với tiêu đề “Quyền tình dục và công bằng xã hội cho các nhóm thiểu số”. Trong bản tin này chúng tôi giới thiệu các phân tích và bình luận về Quyền tình dục trong mối liên hệ đến Quyền con người và khung lý thuyết “tiếp cận dựa trên Quyền”. Trong khi các lý thuyết về quyền và cách tiếp cận dựa trên quyền được nhiều tổ chức và cá nhân sử dụng để thảo luận các vấn đề về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của các nhóm thiểu số, thì một số câu hỏi được đặt ra là: Quyền tình dục của các nhóm thiểu số đang được hiểu và áp dụng như thế nào – liệu có phải quyền tình dục luôn được bao gồm trong quyền con người hay không? Liệu đấu tranh cho quyền tình dục đã đủ để đạt được công bằng xã hội về tình dục cho các nhóm thiểu số hay chưa? Liệu các diễn ngôn về “tiếp cận dựa trên quyền” có mang đến kết quả không mong muốn nào không? Và chiến lược nào là hiệu quả để áp dụng các diễn ngôn này mà tránh được các kết quả tiêu cực ngoài mong muốn?

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Tư liệu

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Tư liệu

Chủ Nhật, 15/01/2012, 02:17

Trung tâm Tư liệu về Giới, Tình dục và Sức khoẻ là đơn vị trực thuộc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), được thành lập vào năm 2009. Sứ mệnh của trung tâm là thúc đẩy công bằng xã hội và quyền, đặc biệt cho các nhóm yếu thế, thông qua chia sẻ nghiên cứu và các ấn phẩm, hợp tác tổ chức các hội thảo khoa học, và xây dựng năng lực cho các nghiên cứu viên và những người thực hiện chương trình từ các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính phủ trong lĩnh vực giới, tình dục và sức khỏe.

100 tin
1
2
3
4
5