Chúng tôi thấy - chúng tôi nói - triển lãm ảnh về vấn đề giới tại A Lưới

Hoạt động và triển lãm áp dụng phương pháp ảnh kể chuyện để giúp chị em nhìn nhận và chỉ rõ các vấn đề liên quan đến giới tại địa phương, đặc biệt với phụ nữ: phân công lao động, bất công bằng giới và bạo hành giới, vai trò của phụ nữ và nam giới trong chăm sóc sức khỏe và những khoảng trống về nhận thức, thực hành giới cũng như vị thế của phụ nữ trong cộng đồng người dân tộc tại A Lưới, Thừa Thiên Huế

Chúng tôi thấy - Chúng tôi nói - những phát hiện ban đầu

Chúng tôi thấy - Chúng tôi nói - những phát hiện ban đầu

Thứ Ba, 29/08/2017, 00:34

Với sự tham gia của chị em tại cộng đồng và cán bộ địa phương, CCIHP đã có một số phát hiện chính về vấn đề giới trong cộng đồng.

Phụ nữ và lao động

Phụ nữ và lao động

Thứ Ba, 29/08/2017, 00:15

Từ góc nhìn cuộc sống, chính lao động đã cho chúng ta thấy rõ vấn đề giới trong phân công lao động, công việc và sự vất vả của người phụ nữ trong cuộc mưu sinh, lo cái ăn, cái mặc cho gia đình. Trong khi người nam thường lao động ít hơn. Chính người phụ nữ đã nhìn thấy một thực tại bất công bằng về lao động và thu nhập trong cộng đồng.

Phụ nữ và truyền thống

Phụ nữ và truyền thống

Thứ Ba, 29/08/2017, 00:11

Phụ nữ là người nắm giữ và kết nối truyền thống qua các thế hệ. Với phụ nữ A Lưới, những tấm Dzèng, nhưng công việc nội trợ vẫn phản ánh sâu đậm hình ảnh của truyền thống. Phụ nữ là người giữ lửa, và giữ vẻ đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc.

Phụ nữ và trẻ em

Phụ nữ và trẻ em

Thứ Ba, 29/08/2017, 00:08

Người phụ nữ nhìn nhận bản thân và trẻ em trong cộng đồng với lăng kính nhận thức về giới, các vấn đề giới. Bs. Phạm Vũ Thiên là người hỗ trợ chị em thực hiện chụp ảnh và kể chuyện bằng hình ảnh, trình bày, triển lãm và nói về những quan tâm của mình với con em.

Phụ nữ và vấn đề giới

Phụ nữ và vấn đề giới

Thứ Ba, 29/08/2017, 00:04

Người phụ nữ nhìn nhận về vấn đề giới và thể hiện qua ảnh và các câu chuyện của mình. Bs. Phạm Vũ Thiên là người hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ chị em thực hiện việc chụp ảnh, kể chuyện và thực hiện triển lãm tại địa phương.

Phụ nữ - Nam giới và cộng đồng

Phụ nữ - Nam giới và cộng đồng

Thứ Ba, 29/08/2017, 00:00

Góc nhìn của phụ nữ về bản thân, người nam giới, phân công lao động và những điều tưởng như bình thường của sự bất công bằng giới tại A Lưới. Sản phẩm được thực hiện năm 2015, Bs. Phạm Vũ Thiên là người hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn tổ chức hoạt động chụp ảnh, kể chuyện và triển lãm cộng đồng.

6 tin