Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN CCIHP hướng đến một xã hội công bằng và bình đẳng, nơi mà tất cả mọi người có cơ hội được hưởng một đời sống khỏe mạnh và viên mãn 

 

SỨ MỆNH 

Cải thiện cuộc sống của các nhóm bên lề thông qua nghiên cứu hành động và các sáng kiến về y tế để mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững 

 

CÁC GIÁ TRỊ 

Chúng tôi là những người:

Đam mê với những cộng đồng mà chúng tôi làm việc cùng

Mạnh dạn trong việc giải quyết với các vấn đề phức tạp

Sáng tạo trong việc thử nghiệm những ý tưởng mới

Học hỏi từ những việc chúng tôi làm

Chuyên nghiệp trong việc giải quyết vấn đề