SOAP FOR HOPE - XÀ PHÒNG HY VỌNG

Thứ Tư, 11/04/2018
hoạt động XÀ PHÒNG HY VỌNG - SOAP FOR HOPE, là hoạt động của CCIHP phối hợp với Diversey và các tập đoàn khách sạn nhằm tăng cuồhạtđo động bảo vệ môi trường, tái chế xà phòng và hỗ trợ trẻ em, phụ nữ trong thực hành vệ sinh


Các tin mới hơn