Tin CCIHP

Tuyển Tư vấn cá nhân nâng cấp trang web A365.vn

Thứ Hai, 15/11/2021, 09:26

Tôi lớn mạnh là dự án kéo dài trong 3 năm, hướng tới phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN) liên chuyên khoa dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là nhóm trẻ em (đến 16 tuổi) có khuyết tật phát triển (KTPT) và khuyết tật trí tuệ (KTTT) được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Mời gửi đề xuất sáng kiến truyền thông về sức khỏe sinh sản tình dục với thanh niên

Chủ Nhật, 07/11/2021, 14:46

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn (Gia hạn thời gian nộp hồ sơ)

Thứ Sáu, 05/11/2021, 18:32

Dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” – tên gọi tắt là “Tôi lớn mạnh”(I-Thrive) được triển khai từ năm 2018 – 2022 với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Tuyển dụng Nghiên cứu viên

Chủ Nhật, 24/10/2021, 10:40

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội. Thông tin chi tiết về CCIHP xem tại website http://ccihp.org

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn

Thứ Ba, 19/10/2021, 13:53

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, hoạt động phi lợi nhuận, được đăng ký thành lập với tư cách thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực về công bằng sức khoẻ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, sức khoẻ sinh sản và tình dục, sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật.

Recruiting International Consultant

Thứ Hai, 30/08/2021, 17:45

The Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) is a non-profit science and technology organization under VUSTA with extensive experiences in implementing research, training, intervention, consultation and advocacy projects in the field of health management, reproductive health, gender equality, gender-based violence and disability. CCIHP’s program aim to promote quality, diversity and health for all. CCIHP was selected by USAID to act as the prime agency in charge of a program titled “Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities in provinces heavily sprayed with Agent Orange” (hereafter referred to as INCLUSION) in 3 provinces of Quang Tri (QT), Thua Thien Hue (TTH) and Quang Nam (QN) in Vietnam central region (Cluster 1). The work undertaken by CCIHP within the INCLUSION program is termed “Inclusion 1”.

Thông báo nội dung câu hỏi và trả lời về Hồ sơ ứng tuyển đối tác triển khai Dự án Hòa nhập 1

Thứ Sáu, 13/08/2021, 09:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) trân trọng thông báo nội dung Câu hỏi và trả lời về Hồ sơ mời ứng tuyển đối tác triển Dự án Hòa nhập 1.

Thông báo điều chỉnh Hồ sơ mời ứng tuyển đối tác triển khai Dự án Hòa nhập 1

Thứ Tư, 11/08/2021, 11:14

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (CCIHP) trân trọng thông báo nội dung chỉnh sửa Hồ sơ mời ứng tuyển đối tác triển khai Dự án Hòa nhập 1

Tuyển dụng Tư vấn độc lập để thực hiện đánh giá cuối kỳ của dự án

Thứ Hai, 02/08/2021, 10:16

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là CCIHP) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. CCIHP làm việc trong lĩnh vực y tế với tôn chỉ "Bình đẳng và Sức khỏe cho Mọi người", thông qua thực hiện các nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế công cộng.

Mời ứng tuyển đối tác triển khai Dự án

Thứ Tư, 28/07/2021, 08:45

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (CCIHP) cần tuyển những tổ chức đủ điều kiện tại Việt Nam để trở thành đối tác triển khai các hoạt động của dự án “Hòa nhập 1: Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN TÔI LỚN MẠNH

Thứ Hai, 26/04/2021, 10:46

Dự án Tôi lớn mạnh cần tuyển tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện tập huấn tập huấn nâng cao năng lực cho phụ huynh của trẻ có KTTT, KTPT và nhà chuyên môn cung cấp dịch vụ cho trẻ tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN TÔI LỚN MẠNH

Thứ Hai, 19/04/2021, 12:02

Dự án Tôi lớn mạnh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) thực hiện đang tìm kiếm tư vấn nghiên cứu dự án.

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KỸ THUẬT

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:39

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). Với sự hỗ trợ của Quỹ Grand Challenges Canada (GCC) và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), CCIHP đang triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại Việt Nam.

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:16

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động với mục tiêu nhằm cải thiện cuộc số của các nhóm bên lề thông qua nghiên cứu hành động và các sáng kiến mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: công bằng sức khỏe; sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền; bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; sức khỏe tâm thần và khuyết tật; cũng như các vấn đề mới khác.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:13

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là C.CIHP) là một tổ chức Khoa học kỹ thuật, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo, can thiệp, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới và khuyết tật. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.

Tuyển dụng Trợ lý dự án

Thứ Ba, 09/03/2021, 08:23

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP triển khai một dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, gọi tắt là INCLUSION, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). CCIHP có nhu cầu tuyển dụng một trợ lý dự án, hỗ trợ trực tiếp cho dự án INCLUSION, và chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật và sức khoẻ tâm thần nói chung.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN

Thứ Năm, 21/01/2021, 14:54

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là C.CIHP) là một tổ chức Khoa học kỹ thuật, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo, can thiệp, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới và khuyết tật. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.

Tuyển dụng Quản lý tài chính kế toán

Thứ Năm, 21/01/2021, 14:20

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. Chúng tôi đang hoạt động trong các lĩnh vực y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần và khuyết tật.

Tuyển dụng Cán bộ chương trình, kiêm hỗ trợ chuyên môn về khuyết tật

Tuyển dụng Cán bộ chương trình, kiêm hỗ trợ chuyên môn về khuyết tật

Thứ Hai, 30/11/2020, 08:42

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng sức khoẻ, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

THƯ MỜI BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM

Thứ Sáu, 27/11/2020, 10:23

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng sức khoẻ, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

203 tin