Tuyển dụng Cán bộ dự án

Thứ Ba, 19/07/2022
Dự án Hoà nhập 1 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, được Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) quản lý triển khai ở khu vực miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật.

 

Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

  1. Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khoẻ và chất lượng sống của người khuyết tật
  2. Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hoà nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật
  3. Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hoà nhập xã hội của người khuyết tật

CCIHP đóng vai trò quản lý tài trợ đối với các đơn vị triển khai trực tiếp (các nhà thầu phụ) – tuyển chọn, theo dõi giám sát và giải ngân cho các nhà thầu phụ. Đồng thời, với vai trò quản lý (nhà thầu quản lý), CCIHP phối hợp với cơ quan đầu mối ở các tỉnh để làm nhiệm vụ điều phối và theo dõi, giám sát các hoạt động ở từng tỉnh dự án. Ngoài ra, CCIHP tự triển khai một cấu phần dịch vụ dành cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

CCIHP cần tuyển dụng 02 vị trí cán bộ dự án làm nhiệm vụ: (1) điều phối hoạt động (theo tỉnh dự án), (2) hỗ trợ Điều phối viên dự án quản lý hoạt động của chương trình chung; và (3) quản lý, theo dõi và giám sát đơn vị triển khai trực tiếp (các nhà thầu phụ) theo phân công.

Hồ sơ gửi về: Chị Bùi Nguyên Thuỳ - cán bộ hành chính qua email: bnthuy@ccihp.org trước 1/8/2022

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng truy cập theo đường link sau: https://ccihp.org/media/2022%20July_TOR_PO_Inclusion.docx

Trân trọng!

 Các tin mới hơn


Các tin khác