Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn

Thứ Năm, 16/06/2022
Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đăng ký hoạt động dưới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu bao gồm y tế công cộng, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục; và trong khoảng 5 năm gần đây đã mở rộng lĩnh vực hoạt động về sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật, bao gồm trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

 

Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới là lĩnh vực hoạt động ưu tiên tại CCIHP từ năm 2006. Trong các chương trình dự án hiện tại, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực được coi là chủ đề tích hợp, lồng ghép vào trong các hoạt động dự án. 

 

CCIHP đang triển khai chương trình hỗ trợ người khuyết tật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, bao gồm cải thiện các dịch vụ y tế và chăm sóc về phục hồi chức năng, cũng như các dịch vụ xã hội và hỗ trợ hoà nhập cho người khuyết tật và gia đình của họ, bao gồm trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

 

Vị trí tuyển dụng: Chuyên gia tư vấn xây dựng nội dung 02 khoá học về lồng ghép giới và phòng chống bạo lực giới trong chương trình dự án nâng cao năng lực cho hệ thống y tế, dịch vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ tại gia đình cho người khuyết tật, bao gồm trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

 

Để biết thêm thông tin, ứng viên vui lòng truy cập theo đường link sau: https://ccihp.org/media/TOR_GBV%20e-learning%20course.docx

Hồ sơ gửi tới chị Bùi Nguyên Thuỳ qua email: bnthuy@ccihp.org trước ngày 21/6/2022.

Trân trọng!Các tin mới hơn


Các tin khác