Báo cáo nghiên cứu Sức khỏe và Hạnh phúc của Phụ nữ ở Châu Á và Thái Bình Dương

Thứ Hai, 13/04/2020
Báo cáo nghiên cứu Sức khỏe và Hạnh phúc của Phụ nữ ở Châu Á và Thái Bình Dương
Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực dành cho Phụ nữ Châu Á-Thái Bình Dương (ARROW) vừa công bố một báo cáo mới như là một phần của giám sát sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền (SRHR) của ICPD + 25 trong khu vực Báo cáo mang tên Sức khỏe và Hạnh phúc của Phụ nữ ở Châu Á và Thái Bình Dương, đề cập đến nhu cầu sức khỏe tình dục của phụ nữ lớn tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Trong báo cáo quan trọng này là một nghiên cứu trường hợp do CCIHP thực hiện nhằm làm nổi bật nhu cầu của phụ nữ Việt Nam lớn tuổi. Việt Nam có một trong những quốc gia già hóa nhanh nhất ở châu Á và đến năm 2050, số người trên 60 tuổi sẽ tăng gấp ba từ 8,9% lên hơn 30%. Tuy nhiên, các chuẩn mực văn hóa và lầm tưởng về tình dục của người già, đặc biệt gắn liền với phụ nữ, điều đó có nghĩa rằng quyền tình dục của họ thường bị bỏ qua và họ không được đáp ứng các dịch vụ họ cần. Ngoài ra, có rất ít nghiên cứu trong lĩnh vực này vì hầu hết sự chú ý thường được dành cho nhu cầu SRHR của những người trẻ tuổi.

Năm 2019, CCIHP đã tiến hành một loạt các cuộc thảo luận nhóm tập trung với người già để tìm hiểu thêm về trải nghiệm tình dục của họ và tiếp cận các dịch vụ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng giống như những người khác, người già thích quan hệ tình dục và nó tạo thành một phần quan trọng trong hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, nhu cầu của họ thường bị bỏ qua bởi các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế quá xấu hổ khi nói về nó. Do đó, nhu cầu sức khỏe quan trọng liên quan đến phòng ngừa và điều trị STI và phát hiện ung thư sinh sản bị bỏ qua. Ngoài ra, vấn đề tiềm ẩn của lạm dụng người cao tuổi và bạo lực trên cơ sở giới cũng không được đề cập vì nghiên cứu chỉ đề cập đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. CCIHP chỉ ra rằng những khoảng trống này cần được giải quyết khẩn cấp nếu người già muốn nhận ra các quyền của họ để tận hưởng những trải nghiệm tình dục thú vị và đồng thuận. Xin vui lòng đọc bài viết có thể được tìm thấy dưới đây trên trang 17 trong báo cáo tại đường link.

 

https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2020/01/ARROW_9_Older-Women.pdfCác tin mới hơn


Các tin khác