Cùng Sống Khỏe - Novartis

Cùng sống khỏe là một sáng kiến của Novartis Pharma, trong mảng Social business của tập đoàn. Dự án tập trung và nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, và chăm sóc, điều trị bệnh mạn tính không lây nhiễm Tăng huyết áp, Đái tháo đường tại vùng nông thôn Việt Nam. CCIHP tham gia triển khai dự án tại Nghệ An với các hoạt động chính bao gồm tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe của nhân viên y tế 20 xã, 4 huyện thuộc tỉnh Nghệ An, xây dựng các tài liệu truyền thông - dạng video clips do chính người bệnh cùng tham gia xây dựng. và tổ chức các hoạt động sàng lọc phát hiện người bệnh sớm. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh này, đồng thời nâng cao vị thế của cán bộ y tế xã.

Cùng sống khỏe - chuyện của ngày hôm qua

Cùng sống khỏe - chuyện của ngày hôm qua

Chủ Nhật, 07/08/2016, 16:11

Với mục đích hỗ trợ giảm thiểu các bệnh tại cộng đồng: tăng huyết áp, đái tháo đường với người cao tuổi, tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em. Novartis - và đặc biệt là chương trình xã hội của tập đoàn đã phối hợp với CCIHP và trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An triển khai hoạt động truyền thông và thúc đẩy sử dụng các biện pháp sàng lọc điều trị sớm cho người dân tại 04 huyện: Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Đô Lương và Diễn Châu. Dự án đã đem lại được kết quả bước đầu khá khả quan và đồng thời thúc đẩy y tế cơ sở triển khai dịch vụ dự phòng tại cộng đồng.

Hoạt động sáng kiến nâng cao sức khỏe – phối hợp với chương trình Social Business của NOVARTIS

Hoạt động sáng kiến nâng cao sức khỏe – phối hợp với chương trình Social Business của NOVARTIS

Thứ Năm, 07/02/2013, 21:51

Chương trình “Cùng sống khỏe” là một sáng kiến y tế toàn cầu của Công ty NOVARTIS, nhấn mạnh ý nghĩa và đóng góp xã hội của công ty cho hoạt động nâng cao sức khỏe và dự phòng bệnh tật cho người dân đặc biệt là người dân nghèo.

2 tin