Tăng cường tiếng nói thông qua hoạt động mạng lưới hiệu quả

Dự án Tăng cường tiếng nói thông qua hoạt động mạng lưới hiệu quả (IVEN) do tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam (CARE) điều phối, hỗ trợ kỹ thuật và Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án hướng đến hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, tăng cường sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong quá trình ra quyết định và góp phần xây dựng một xã hội dân sự đại diện tốt hơn và có đủ năng lực tác động tới chính sách và việc thực thi chính sách nhằm mang lại lợi ích cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

Cấu phần “Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua cách tiếp cận công bằng sức khỏe tại Quế Phong, Nghệ An” nằm trong khuôn khổ dự án IVEN do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) – đại diện Liên minh hành động vì công bằng sức khỏe (PAHE) điều phối và triển khai từ năm 2013 đến năm 2016. Cấu phần này được xây dựng từ khung lý thuyết về công bằng sức khỏe thông qua tăng cường hợp tác với Hội đồng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, tạo cơ chế cùng giám sát và huy động cộng đồng để thúc đẩy các dịch vụ y tế có chất lượng và phù hợp về văn hóa và điều kiện sinh sống của người dân tộc thiểu số

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:58

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS cho người dân vùng khó khăn. Nghiên cứu được tiến hành tại Nghệ An, Cao Bằng và Kon Tum. CCIHP là đơn vị tiến hành nghiên cứu và sử dụng nghiên cứu để báo cáo tại hội nghị khoa học về công bằng sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức tại Hà nội.

Hội thảo định hướng phát triển liên minh hành động vì công bằng sức khỏe PAHE

Hội thảo định hướng phát triển liên minh hành động vì công bằng sức khỏe PAHE

Thứ Sáu, 11/07/2014, 12:31

Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 7 năm 2014 tại khách sạn Hạ Long Plaza, thành phố Hạ Long, các cá nhân và tổ chức thành viên trong liên minh hành động vì công bằng sức khỏe (PAHE)

2 tin