Phòng chống bạo hành giới

Dự án ... Cửa Lò - Chị Quách Trang!!!!

 

 

 

 

 

Dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói - 2014

Với nguồn tài trợ nhỏ của Lãnh sự quán Mỹ tại Tp. Hồ Chí Minh, dự án đã triển khai hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số huyện A lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế - nâng cao năng lực về giới, nhận diện các vấn đề về bất bình đẳng giới và quyền với phụ nữ, trẻ em gái và phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh (photo-voice), cùng xây dựng những câu chuyện và hình ảnh về cuộc sống, phân công lao động, những bất bình đẳng giới trong cuộc sống. Triển lãm Chúng tôi thấy - Chúng tôi nói đã được tiến hành tại huyện A Lưới và 21 xã thị trấn trong huyện, đồng thời triển lãm tại tp. Hà Nội. Triển lãm và chuỗi hoạt động vận động của dự án đã tác động không nhỏ đến quyết định tăng cường vận động bình đẳng giới tại huyện A Lưới của chính quyền, các ban ngành va người dân tại địa phương.

Giới thiệu dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói

Giới thiệu dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói

Thứ Hai, 04/04/2016, 16:04

Dự án do Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cho triển khai hoạt động liên quan đến giới, bình đăng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở với phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực miền núi

Dự án GBV - Trao quyền để cộng đồng cất cánh

Dự án GBV - Trao quyền để cộng đồng cất cánh

Thứ Năm, 12/04/2012, 05:23

Trong khoảng thời gian từ ngày 20-26/03/2012, Ban quản lý dự án “Mô hình lồng ghép phòng chống bạo hành giới dựa vào cơ sở Y tế và cộng đồng” thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Ban quản lý dự án cấp phường tổ chức sinh hoạt bài 14 và lễ tổng kết sinh hoạt nhóm Nam giới trách nhiệm (Dành cho những người đàn ông có hành vi bạo hành) và Phụ nữ tự lực (Dành cho những người phụ nữ bị bạo hành). Hiện nay, dự án có 04 nhóm phụ nữ tự lực và 02 nhóm Nam giới trách nhiệm đang sinh hoạt. Tham dự buổi tổng kết, ngoài các thành viên nhóm còn có sự góp mặt của đại diện Ban quản lý dự án thị xã, chính quyền địa phương và đại diện của trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ của thị xã.

Giới thiệu dự án GBV - Giai đoạn 2: 'Nâng quyền cho phụ nữ và thay đổi quan niệm về nam tính'

Giới thiệu dự án GBV - Giai đoạn 2: 'Nâng quyền cho phụ nữ và thay đổi quan niệm về nam tính'

Chủ Nhật, 08/01/2012, 23:25

Với sự tài trợ của Quỹ Ford và sự nỗ lực, cam kết của UBND Thị xã Cửa Lò, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tiếp tục triển khai giai đoạn hai của dự án “Mô hình lồng ghép phòng chống bạo hành giới dựa vào cơ sở y tế và cộng đồng” tại TX Cửa Lò từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2012.

3 tin