Hỗ trợ của FLC cho các dự án phát triển cộng đồng

Tìm kiếm chuyên gia đánh giá dự án của FLC

Thứ Sáu, 07/11/2014, 03:37

Dự án: "Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, thích ứng và chống biến đổi khí hậu tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ" do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, CIHP là đơn vị tư vấn cho trung tâm CARES thực hiện đang cần tuyển một chuyên gia đánh giá độc lập cho chương trình này.

Tư vấn Dự án Tư vấn về Quản lý cho Qũy hợp tác phát triển địa phương FLC đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thứ Ba, 08/05/2012, 04:01

Với những kinh nghiệm trong việc quản lý và thực hiện các dự án phát triển, CIHP đã được Đại sứ quán Phần Lan lựa chọn là đối tác về tư vấn quản lý cho Quỹ nhằm tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ về mặt quản lý đối với các dự án đang được Quỹ FLC tài trợ.

Hội thảo quản lý dự án trong khuôn khổ chương trình FLC

Hội thảo quản lý dự án trong khuôn khổ chương trình FLC

Thứ Tư, 07/12/2011, 16:33

Dự án Tư vấn về Quản lý cho Qũy hợp tác phát triển địa phương FLC đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thứ Tư, 07/12/2011, 16:16

4 tin