Tâm sự bạn trẻ 360

Là chương trình thông tin và tư vấn về SKSS-TD và HIV cho vị thành niên/ thanh niên tại Việt Nam. Chương trình đã được triển khai 14 năm và cung cấp hơn 30.000 ca tư vấn hỗ trợ cho các khách hàng. Tâm sự bạn trẻ 360 cũng đã có nhiều hoạt đọng truyền thông trực tiếp cho đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp. Tâm sự bạn trẻ đã được tài trợ bởi quỹ Ford với gần 12 năm từ năm 2002 đến 2014. 

Để khai thác các tính năng tích cực của Internet và hướng thanh niên vào lối sống lành mạnh, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đề xuất việc triển khai dự án “Tư vấn trực tuyến miễn phí về tình dục, sức khoẻ sinh sản và HIV/AIDS cho thanh thiếu niên” (Counseling on HIV/AIDS, sexuality and reproductive health for Teens) gọi tắt là dự án CHAT

Các nghiên cứu trong thời gian khoảng 10 năm sau “ Đổi mới” đã cho thấy nhiều vấn đề trong thanh niên như lối sống thực dụng, quan hệ tình dục trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn, quan hệ tình dục với gái mại dâm, sử dụng các chất gây nghiện và nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trong tình yêu, tình dục ở thanh niên cũng đang trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. 

Để khai thác các tính năng tích cực của Internet và hướng thanh niên vào lối sống lành mạnh, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đề xuất việc triển khai dự án “Tư vấn trực tuyến miễn phí về tình dục, sức khoẻ sinh sản và HIV/AIDS cho thanh thiếu niên” (Counseling on HIV/AIDS, sexuality and reproductive health for Teens) gọi tắt là dự án CHAT. Năm 2002, CCIHP triển khai dự án với sự tài trợ của quỹ Ford và sự hỗ trợ kĩ thuật của Quỹ cứu trợ Nhi đồng Anh. Ngày 9/5/2003 các thông tin và dịch vụ tư vấn của dự án đã chính thức ra đời trên trang web: http://www.tamsubantre.org.
 
Cho đến nay, dự án đã được triển khai qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Từ 2002 đến 2006
Giai đoạn 2: từ 2006 đến 2008
Giai đoạn 3: Từ 2008 đến 2011
 
Mục đích:
 
Thúc đẩy tình dục lành mạnh như một yếu tố thiết yếu để nâng cao sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên bao gồm cả HIV/AIDS thông qua cách tiếp cận thân thiện hướng đến thanh niên, dựa trên quyền, nâng cao năng lực và mang tính bền vững.
 
Các mục tiêu:
 
- Giúp thanh thiếu niên có được các thông tin đúng về HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản và tình dục thông qua các hình thức tư vấn
- Tăng nhận thức của thanh thiếu niên về quyền tình dục, sinh sản và thu hút thanh niên tham gia vào việc vận động các quyền này thông qua các hoạt động trực tuyến và cộng đồng
- Tăng tính bền vững của các hoạt động dự án bằng việc gây quỹ
 
Các đối tượng của dự án:
 
Nhóm đối tượng chủ yếu của dự án là vị thành niên (tuổi từ 14-19) và thanh niên (tuổi từ 19-25) ở Việt Nam. Ngoài ra, dự án cũng hướng đến những thanh niên khuyết tật, thanh niên đã được xác định HIV dương tính, những người nghi ngờ đã bị nhiễm HIV dương tính và các thành viên trong gia đình của họ. Dự án cân nhắc một cách kỹ lưỡng nhu cầu của hai nhóm này vì họ có thể gặp khó khăn khi tiếp cận với các can thiệp khác. Các hoạt động của dự án sẽ cung cấp cho họ những thông tin thiết thực có thể chưa được các dự án khác chú ý đến và những cơ hội xây dựng mối quan hệ với người khác, những người có cùng hoàn cảnh với họ và những người có thể hỗ trợ họ.
 
Hoạt động chính:
 
- Tư vấn qua điện thoại có thu phí
- Tư vấn trực tuyến qua Yahoo
- Tư vấn qua thư điện tử
- Phát triển trang thông tin www.tamsubantre.org
- Đào tạo tư vấn viên và cộng tác viên cho dự án
- Truyền thông cho thanh niên
- Đào tạo Kỹ năng sống
 
Thông tin liên hệ:
 
Dự án CHAT – Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP)
Địa chỉ:        Số 2 ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại:  (04)35770261 (Máy lẻ 13,14)
Fax:              (04)35770260
Email:          chat@ccihp.org
1 tin