Thúc đẩy tăng trưởng thị trường

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là đối tác tham gia Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường (Healthy Market - HM) được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài  trợ, do tổ chức PATH triển khai. Dự án nhằm mục đích phát triển thị trường thương mại vững mạnh cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến HIV, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân cư có nguy cơ lây nhiễm HIV. Trong khuôn khổ dự án HM, CCIHP phụ trách các hoạt động nghiên cứu và cung cấp thông tin chiến lược phục vụ các hoạt động can thiệp, bao gồm cả theo dõi đánh giá các hợp phần/ mô hình can thiệp để có bằng chứng vận động chính sách. Từ tháng 10/2014, CCIHP đã hoàn thành các nghiên cứu bao gồm:

  • Đánh giá ban đầu: Tình hình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thương mại liên quan đến HIV
  • Đánh giá nhanh nhu cầu về các chính sách hỗ trợ sự tham gia và đầu tư của khối doanh nghiệp tư nhân vào thị trường các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV/AIDS
  • Đánh giá việc triển khai thông tư liên bộ về bao cao su tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nghiên cứu tác nghiệp: Xét nghiệm không chuyên và tự xét nghiệm HIV góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 tại Việt Nam - Mô hình thí điểm nhằm xác định tính khả thi, sự chấp nhận và tính bền vững
  • Khảo sát các cơ sở bán lẻ các sản phẩm dự phòng HIV (bao cao su, chất bôi trơn, LDSS)
  • Đánh giá chất lượng bao cao su
  • Đánh giá sự phổ biến và các tác động của chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi của dự án Healthy Market
  • Nghiên cứu về sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ điều trị Methadone và điều trị ARV ở nhóm có nguy cơ cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng test HIV nhanh bằng sinh phẩm Oraquick Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức buổi trao đổi kỹ thuật và thống nhất kế hoạch nghiên cứu cho các đối tác tham gia Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng xét nghiệm nhanh HIV bằng sinh phẩm OraQuick – hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường (Healthy Market) do CCIHP phối hợp cùng tổ chức PATH tại Việt Nam.

 

 

Với kỳ vọng nghiên cứu có thể thu thập bằng chứng nhằm lên kế hoạch cho việc đáp ứng dự phòng HIV trong tương lai thông qua tìm hiểu về khả năng chấp nhận và tính khả thi của dịch vụ tự xét nghiệm (HIV self-testing) tại Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu sẽ được sử dụng kết hợp với các kết quả của các nghiên cứu khác trong dự án để đưa ra khuyến nghị tới các nhà quản lý ngành y tế và chính phủ Việt Nam trong công tác đảm bảo sự tiếp cận với dịch vụ dự phòng HIV hiệu quả trong tương lai. Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã có một buổi làm việc cùng các cán bộ thu thập số liệu của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội để chia sẻ chuyên môn và thống nhất kế hoạch làm việc.

 

Thạc sỹ Đặng Hồng Linh giới thiệu về nghiên cứu và sinh phẩm

 

Trong một ngày làm việc, các cán bộ nghiên cứu của CCIHP hướng dẫn và trình bày các nội dung giới thiệu về nghiên cứu, giới thiệu về quy trình và sinh phẩm OraQuick cùng với cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội. 

Sàng lọc lây nhiễm HIV bằng sinh phẩm xét nghiệm nhanh thông qua dịch miệng (Oraquick rapid test) là một kỹ thuật mới do tổ chức PATH thực hiện và CCIHP tham gia trong vai trò như một đơn vị triển khai nghiên cứu đánh giá để xác định hiệu quả và tính ứng dụng của sản phẩm này trong tương lai.

 

Cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội giới thiệu chi tiết về sinh phẩm sẽ được sử dụng trong nghiên cứu

 

Nghiên cứu sử dụng máy tính bảng có tích hợp phần mềm thu thập số liệu tiên tiến để tăng tính thuận lợi, chính xác và giảm sử dụng giấy in để quan sát và phỏng vấn khách hàng.

 

Thạc sỹ Trần Khánh An hướng dẫn cán bộ giám sát viên sử dụng công cụ thu thập số liệu bằng máy tính bảng 

 

 

 

1 tin