Tăng cường công bằng sức khỏe thông qua cải thiện mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân

Bối cảnh

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế của đất nước, rất nhiều bệnh viện đã được đầu tư về cơ sở vật chất và tay nghề chuyên môn của thầy thuốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Thái độ và hành vi của thầy thuốc cũng có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc cải thiện sức khỏe của người bệnh. Ngoài ra, mối quan hệ bệnh nhân-thầy thuốc đóng vai trò quan trọng trong sự hài lòng của bệnh nhân và từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến sự tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế. Khi mối quan hệ bệnh nhân - thầy thuốc không bình đẳng, sự căng thẳng không chỉ ảnh hưởng tới người bệnh mà còn ảnh hưởng tới môi trường dịch vụ và tới thầy thuốc và cơ sở y tế.

Sự tăng lên của các trường hợp phản ứng tiêu cực mang tính bạo lực trong thời gian gần đây ở các cơ sở y tế cho thấy dường như cả người bệnh và các cơ sở y tế còn thiếu các kĩ năng để giải quyết vấn đề theo hướng tích cực và hiệu quả hơn. Mối quan hệ bệnh nhân-thầy thuốc không chỉ tập trung vào mối quan hệ cá nhân giữa bệnh nhân với một thầy thuốc cụ thể mà là mối quan hệ và sự tin tưởng của bệnh nhân với một cơ sở y tế cụ thể và nói rộng ra là hệ thống y tế.

Mục tiêu của hoạt động

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) mong muốn tiến hành hoạt động một số hoạt động với mục đích mang lại một cái nhìn khách quan nhằm tìm ra những điểm khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân. Nghiên cứu can thiệp tập trung vào: 1) thử nghiệm đánh giá hiện trạng sự hài lòng của người bệnh với cơ sở y tế sử dụng hướng dẫn của Bộ y tế; 2)thiết kế can thiệp phù hợp hướng đến người bệnh, nhân viên y tế để tăng cường quá trình giao tiếp tích cực, chủ động, tăng cường chất lượng dịch vụ nhằm cải thiện sự hài lòng của người bệnh khi tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Dự kiến, hoạt động sẽ được hoàn tất và đưa vào hội nghị báo cáo với bộ Y tế, Cục quản lý khám chữa bệnh, vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng cũng như cán bộ lãnh đạo và quản lý của Sở Y tế Hà Nội và Bắc Ninh.

Chia sẻ kết quả khảo sát và can thiệp tăng cường sự hài lòng của người bệnh trong chăm sóc y tế

Chia sẻ kết quả khảo sát và can thiệp tăng cường sự hài lòng của người bệnh trong chăm sóc y tế

Thứ Tư, 14/12/2016, 10:14

Kết quả cho thấy mức độ hài lòng của người bệnh còn thấp; mức độ minh bạch thông tin chưa cao; bên cạnh đó, sự trao đổi thông tin giữa người bệnh với nhân viên y tế chưa hiệu quả…

Hội thảo về cải thiện sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ Chăm sóc sức khỏe

Hội thảo về cải thiện sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ Chăm sóc sức khỏe

Thứ Sáu, 05/08/2016, 11:56

Ngày 21-22/7/2016, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức Hội thảo về cải thiện sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ Chăm sóc sức khỏe.

Phản hồi kết quả nghiên cứu: “Sự hài lòng của bệnh nhân và một số yếu tố liên quan” tại bệnh viện

Phản hồi kết quả nghiên cứu: “Sự hài lòng của bệnh nhân và một số yếu tố liên quan” tại bệnh viện

Thứ Ba, 31/05/2016, 17:39

"Phát hiện là đúng với thực tế... đặc biệt khi các quan sát về thực hành của cán bộ y tế: không tư vấn xét nghiệm, không giải thích về giá, không tư vấn về điều trị... đây là lỗi nghiệp vụ, quy trình khám chữa bệnh... không thể cãi được..."

3 tin