Hoạt động sáng kiến nâng cao sức khỏe – phối hợp với chương trình Social Business của NOVARTIS

Thứ Năm, 07/02/2013
Hoạt động sáng kiến nâng cao sức khỏe – phối hợp với chương trình Social Business của NOVARTIS
Chương trình “Cùng sống khỏe” là một sáng kiến y tế toàn cầu của Công ty NOVARTIS, nhấn mạnh ý nghĩa và đóng góp xã hội của công ty cho hoạt động nâng cao sức khỏe và dự phòng bệnh tật cho người dân đặc biệt là người dân nghèo.


Chương trình “Cùng sống khỏe” là một sáng kiến y tế toàn cầu của Công ty NOVARTIS, nhấn mạnh ý nghĩa và đóng góp xã hội của công ty cho hoạt động nâng cao sức khỏe và dự phòng bệnh tật cho người dân đặc biệt là người dân nghèo.
 
Với sự tham gia của mình, CCIHP trực tiếp tiến hành xây dựng mô hình và thử nghiệm các hình thức thông tin, truyền thông và giáo dục sức khỏe phù hợp với người dân nghèo tại 04 huyện thuộc tỉnh Nghệ An bao gồm: Nghĩa Đàn, Đô Lương, Diễn Châu và Nam Đàn.
 
Chương trình cũng hướng đến việc phối hợp và nâng cao năng lực truyền thông, phát triển các tài liệu truyền thông cũng như các sáng kiến trong hoạt động truyền thông hướng đến tác động thay đổi hành vi thực hành chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật một cách chủ động và tích cực.
 
Chương trình thí điểm được tiến hành trong 12 tháng năm 2014 và sẽ tiếp tục được mở rộng ra các địa phương khác nếu chương trình có hiệu quả.


Các tin mới hơn