Hội thảo: Các yếu tố xã hội của sức khỏe, bình đẳng sức khỏe và Quyền Sức khỏe

Chủ Nhật, 13/04/2014
Hội thảo: Các yếu tố xã hội của sức khỏe, bình đẳng sức khỏe và Quyền Sức khỏe
Nhóm Hợp tác Hành động vì Công bằng Sức khoẻ (PAHE) và Phong trào Sức khoẻ Nhân dân (PHM) đồng tổ chức Hội thảo dành cho các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu nhằm giới thiệu các yếu tố xã hội của sức khoẻ và khái niệm bình đẳng sức khoẻ, và thảo luận về các khái niệm trên trong khung làm việc về quyền con người. Hội thảo sẽ khai mạc vào 8:30 ngày 16/4/2014 tại Hà Nội

 


Nhóm Hợp tác Hành động vì Công bằng Sức khoẻ (PAHE) và Phong trào Sức khoẻ Nhân dân (PHM) đồng tổ chức Hội thảo dành cho các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu nhằm giới thiệu các yếu tố xã hội của sức khoẻ và khái niệm bình đẳng sức khoẻ, và thảo luận về các khái niệm trên trong khung làm việc về quyền con người.

Diễn giả chính của Hội thảo là Ts. Bs. Claudio Schuftan (Đại học Y tế công cộng Tulane, New Orlean, USA; Tư vấn viên độc lập về Y tế công cộng và Dinh dưỡng; Thành viên Hội đồng Điều hành Phong trào Sức khoẻ Nhân dân - PHM).

Hội thảo được khai mạc vào 8:30 ngày 16 tháng 4 năm 2014  

Địa điểm: Khách sạn Quân đội – 33C Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Thông tin giới thiệu nội dung làm việc, diễn giả và các đơn vị tổ chức, xin xem thư mời và Chương trình Hội thảo tại đây.

CCIHP

 

 Các tin mới hơn


Các tin khác