Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 về Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và Quyền

Thứ Năm, 12/01/2017
Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 về Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và Quyền
Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 về Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và Quyền được tổ chức tại Việt Nam ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2017 mời gửi báo cáo. Là một thành viên trong ban tổ chức hội nghị, CCIHP trân trọng giới thiệu và kính mời các nghiên cứu viên và chuyên gia gửi bài tóm tắt trước ngày 31/3/2017.

 

 

 

Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Sức khỏe Sinh sản, sức khỏe tình dục và Quyền (APCRSHR) là một sự kiện hai năm của các tổ chức xã hội dân sự, thanh niên, học viện, chính phủ, truyền thông, khu vực tư nhân, và các đối tác phát triển từ các khu vực liên quan đến sức khỏe sinh sản và quyền tình dục và sinh sản. Hội nghị APCRSHR đầu tiên được tổ chức vào năm 2001 tại Manila và thành công bảy hội nghị được tổ chức bởi các nước châu Á. Hội nghị APCRSHR lần thứ 9 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam. Hội nghị dự kiến sẽ chào đón hơn 1000 đại biểu từ khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là một sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ, nhưng có những đóng góp từ các tổ chức chính phủ và đa phương.

 

9apcrshr_committee

Đại diện Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) bà Hoàng Tú Anh (phó giám đốc) được đề cử là một thành viên của ban tổ chức hội nghị và giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chọn lọc các tóm tắt nghiên cứu được gửi tới hội nghị trên toàn khu vực. 

 

CCIHP kính mời các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội và can thiệp cộng đồng cùng các bạn thanh niên đam mê và có những báo cáo xuất sắc, những mô hình thành công, những sáng kiến cộng đồng gửi bài để tham dự hội nghị tại: 

http://apcrshr9vn.org/Home/ArticleView/abstract-submission-guidelines-61851579

 

 Các chủ đề của hội nghị bao gồm:

 

1. Vượt qua các rào cản văn hóa, xã hội và tôn giáo trong sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục

 

2. Hướng đến ưu tiên về kinh tế trong vấn đề SKSS-SKTD

 

3. Tăng cường công bằng trong hệ thống SKSS-SKTD và QUYỀN

 

4. Giáo dục SKSS-SKTD có chất lượng và bao phủ tới tất cả mọi ngừơi

 

5. Tăng cường công bằng và công lý trong chăm sóc SKSS-SKTD

 

6. Các chủ đề khác liên quan đến QUyền, SKSS, SKTD trong khu vực châu á thái bình dương.

 

 
Các tin khác