ĐỐI THOẠI KHU VỰC VÀ GIỚI THIỆU BÁO CÁO THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

Thứ Năm, 25/10/2018
ĐỐI THOẠI KHU VỰC VÀ GIỚI THIỆU BÁO CÁO THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM
Buổi báo cáo đánh giá về Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam đã được những người tham dự chào mừng nồng nhiệt vào
ngày 14 tháng 9.

Mục tiêu của báo cáo này là đánh giá về nội dung, việc thực hiện và phân bổ chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dựa vào trường học hiện nay.
Các nghiên cứu viên Andrea Irvin và Quách Thu Trang của CCHIP đã tiến hành phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung với các phụ huynh, học sinh, giáo viên và cán bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Họ cũng tiến hành đánh giá chi tiết về chương trình giáo dục giới tính toàn diện (CSE) tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc đánh giá này đã nêu những vấn đề không nhất quán và nhấn mạnh rằng mặc dù ý tưởng là tốt, song vẫn còn nhiều chỗ cần phải cải thiện trong việc giáo dục giới tính toàn diện của Việt Nam.

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị sau:

• Nâng cao chất lượng về sức khỏe sinh sản, tình dục và nội dung kỹ năng sống trong chương trình giảng dạy.

• Nâng cao chất lượng dạy học về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kỹ năng sống trong trường học.

• Thực hiện một chiến dịch vận động để đưa vào một chủ đề độc lập bao gồm cả giáo dục giới tính toàn diện.

• Đánh giá các lựa chọn thay thế cho CSE dựa vào trường học.

Đầu tháng 9, bà Tú Anh đã tham gia diễn đàn đối thoại khu vực về giáo dục giới tính toàn diện tại Bangkok vào ngày 6-8 tháng 9 do ARROW, UNFPA và UNESCO khu vực cùng thực hiện. Tham gia đoàn Việt Nam còn có đại diện đến từ UNFPA và Học viện Giáo dục Việt Nam. Cuộc đối thoại khu vực này cũng giới thiệu bản cập nhật Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về Giáo dục giới tính toàn diện của UNESCO, lắng nghe những thực hành tốt nhất về thực hiện CSE trong khu vực và thảo luận về kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về giáo dục giới tính toàn diện.Các tin mới hơn


Các tin khác