DỰ PHÒNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC VÀ CÁC HÀNH VI CÓ HẠI

Thứ Ba, 25/09/2018
DỰ PHÒNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC VÀ CÁC HÀNH VI CÓ HẠI
CCIHP đã ký Kế hoạch Làm việc Hàng năm với UNFPA nhằm tăng cường công tác dự phòng và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại

Đây là bước đánh dấu sự khởi đầu trong nỗ lực chung của hai bên và trong tháng 9, kế hoạch này sẽ được chính thức ra mắt tại một sự kiện cụ thể. Cũng theo đó, trong tháng 9 sẽ có một buổi hội thảo tập huấn cho nam thanh niên để khuyến khích sự tham gia của họ trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.Các tin mới hơn


Các tin khác