BÁO CÁO GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUYỀN PHỔ QUÁT ĐỊNH KỲ CỦA CCIHP

Thứ Năm, 25/10/2018
Một buổi tập huấn về Báo cáo giám sát thực hiện quyền phổ quát định kỳ (UPR) lần thứ 15 đã được UNDP tổ chức.

UPR là tiến trình giúp các quốc gia cơ hội cải thiện việc thực hiện quyền con người tại nước mình. Tiến trình này giúp đưa các khuyến nghị cho các quốc gia thành viên và thúc đẩy việc chấp nhận và thực hiện các khuyến nghị này. Phiên báo cáo về thực hiện quyền con người của Việt Nam sẽ được thực hiện vào năm 2019, do vậy từ nay đến khi có phiên báo cáo, các tổ chức cần đẩy mạnh hoạt động để đảm bảo tiếng nói của các tổ chức xã hội dân sự được nghe thấy.

Buổi tập huấn đã được tham dự bởi một loạt các tổ chức xã hội dân sự và họ cũng đã cung cấp các tài liệu để báo cáo trong buổi ngày hôm đó. Các tài liệu nêu lên vấn đề cần giải quyết như quyền của LGBTIQ, phòng chống bạo lực dựa trên cơ sở giới, quyền tự do sử dụng internet, quyền của người khuyết tật và quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số. CCIHP sẽ làm việc với mạng lưới GBV-NET về việc phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và các thông tin về phòng ngừa quấy rối tình dục ở nơi làm việc và nơi công cộng.Các tin mới hơn


Các tin khác