KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CHUNG GIỮA UNFPA VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC GIỚI

Thứ Tư, 24/10/2018
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CHUNG GIỮA UNFPA VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC  GIỚI
Ngày 20 tháng 9, một sự kiện khởi động chương trình nhằm tăng cường ứng phó với bạo lực giới từ góc nhìn của các tổ chức xã hội đã được diễn ra.

Chương trình này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên UNFPA hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự ở cấp quốc gia. Chương trình sẽ kéo dài từ năm 2018 đến năm 2021 với kinh phí là 2,25 triệu USD. Chương trình này nhằm mục đích tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thu thập bằng chứng và xây dựng các can thiệp để ứng phó với bạo lực giới và các thực hành có hại khác.

CCIHP sẽ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), với sự hỗ trợ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và UNFPA. Chúc cho mọi người thực hiện tốt khi thực hiện chương trình quan trọng này.Các tin mới hơn


Các tin khác