KHUYẾN KHÍCH TỰ XÉT NGHIỆM HIV NHANH BẰNG DUNG DỊCH MIỆNG

Thứ Ba, 25/09/2018

Nhóm nghiên cứu về HIV/AIDS của CCIHP đã tiến hành 2 chuyến đi thực địa để thu thập số liệu tại TP. HCM và Hà Nội. Các nghiên cứu viên đã tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung với  bạn tình của những người tiêm chích ma túy và nữ mại dâm để hiểu rõ hơn về sở thích và mối quan tâm của họ xung quanh việc xét nghiệm HIV. Nghiên cứu định tính này sẽ được phân tích để đưa ra cách tốt nhất nhằm giới thiệu và hỗ trợ việc tự kiểm tra HIV trong nhóm cộng đồng này.Các tin mới hơn


Các tin khác