Nói không với bạo lực học đường - Bản tin số 10

Thứ Ba, 03/03/2015
Nói không với bạo lực học đường - Bản tin số 10
Bạo lực học đường là gì? Bạn có từng tham gia hoặc trở thành nạn nhân của nó? Nguyên nhân nào dẫn tới bạo lực học đường?
Hành động/hành vi hay ứng xử do cảm xúc chi phối, cảm xúc lại là kết quả từ những suy nghĩ. Vì vậy những suy nghĩ tích cực sẽ thể hiện những cảm xúc tích cực, từ đó, chúng ta sẽ có hành vi theo hướng tích cực.

 Mời bạn bấm vào đây để xem trọn nội dung chuyên san Các tin mới hơn


Các tin khác