Khi chúng mình chăm sóc bản thân- Bản tin 19

Thứ Sáu, 05/06/2020
Khi chúng mình chăm sóc bản thân- Bản tin 19
Quyền được tiếp cận các dịch vụ thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục mà không bị kỳ thị, phân biệt đối xử là một trong những quyền sức khỏe sinh sản của chúng mình. Vì vậy, việc sử dụng các dịch vụ này là quyền lợi chính đáng của chúng mình.

Mời các bạn bấm Vào đây để đọc trọn nội dung số 19.Các tin mới hơn


Các tin khác