TỔNG QUAN QUỐC GIA - TIẾP CẬN PHỔ QUÁT VỚI QUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN TÌNH DỤC

Thứ Năm, 17/08/2017
TỔNG QUAN QUỐC GIA - TIẾP CẬN PHỔ QUÁT VỚI QUYỀN  SỨC KHỎE SINH SẢN TÌNH DỤC
Báo cáo quốc gia này xem xét tình hình Việt Nam, quốc gia đông dân thứ 14 trên thế giới, có một trong những khuôn khổ luật pháp tiến bộ nhất trong khu vực về quyền SKTD và sinh sản. Ngoài việc là quốc gia đầu tiên ký kết Chương trình Hành động vì Dân số và Phát triển Quốc tế (ICPD) năm 1994 và Nền tảng Hành động Bắc Kinh năm 1995 và ký kết và phê chuẩn một số văn kiện quốc tế quan trọng về quyền con người như Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), nhân quyền của cá nhân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm trong hiến pháp Việt Nam

Báo cáo này tập trung chia sẻ và phân tích một số văn bản hướng đến chính sách Quyền sinh sản và tình dục ở Việt Nam, và nói chung là các chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001-2010 năm 2000, Chiến lược Quốc gia về Dân số và Sức khoẻ Sinh sản giai đoạn 2011-2020, Luật phòng chống HIV / AIDS (2006), được xem là một trong những luật về HIV / AIDS tiến bộ nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù những khuôn khổ này, việc thực hiện và tăng cường các luật và chính sách này trong nhiều trường hợp là có vấn đề; Nghiên cứu hiện tại xem xét những vấn đề này và những khó khăn cũng như đưa ra các khuyến nghị về tất cả các khía cạnh của SRR, bao gồm những vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên.

 

Quý độc giả xem: Bản điện tử bằng tiếng anh (bản Tiếng việt đang chờ cập nhật)

 

Tác giả: Nghiên cứu sinh, Ths, Bs Hoàng Tú Anh (1), Ths Nguyễn Thị Vịnh (2)

Bình duyệt: Bà Sai Jyothirmai Racherla (ARROW)

Ảnh: Ths, Bs Phạm Vũ Thiên

Liên hệ bản in tại: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)

---

Bản quyền của CCIHP và ARROW trong dự án được hỗ trợ bởi Liên Minh Châu ÂuCác tin mới hơn


Các tin khác