Văn hoá, xã hội và Tình dục

Thứ Tư, 06/08/2014
Văn hoá, xã hội và Tình dục
Lần xuất bản thứ hai của tuyển tập Văn hóa, Xã hội và Tình dục đã tập hợp các bài viết quan trọng về sự kiến tạo của đời sống tình dục và các quyền tình dục. Tuyển tập này được xây dựng dựa trên tầm quan trọng của các hiểu biết trong các khía cạnh xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của tình dục và các mối quan hệ, và các diễn ngôn đang nổi lên quanh vấn đề quyền sinh sản và tình dục. Tuyển tập là tài liệu thiết yếu cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội, các nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ y tế, những người hàng ngày phải đối mặt với các vấn đề về chính sách và thực hành liên quan tới tình dục, sức khỏe tình dục và quyền tình dục.
Việc giải quyết các vấn đề về xã hội và sức khỏe ở Việt Nam như HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn, mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực gia đình v.v.đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn do các diễn biến phức tạo về kinh tế, xã hội và chính trị trong nước và sức ép của quá trình toàn cầu hóa. Những thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành trong chính sách, chương trình can thiệp, nghiên cứu và đào tạo. Đáng tiếc là cho đến hiện nay một cách tiếp cận như vậy vẫn còn hiếm thấy trên thực tế hoặc chỉ mới dừng ở mức định hướng và văn bản giấy tờ. 

Diễn biến của các vấn đề về xã hội và sức khỏe ở Việt Nam ngày nay có liên quan gì tới yếu tố lịch sử, không chỉ lịch sử của dân tộc mà cả lịch sử của các ngành khoa học và dịch vụ đang đóng vai trò quan trọng trong can thiệp tới các vấn đề này? Những lý thuyết xã hội và triết học phương Tây của Michel Foulcault và Pierre Bourdieu liệu có hữu ích gì cho các bàn luận trong y tế công cộng ở Việt Nam? Toàn cầu hóa và các phong trào về quyền con người trên toàn cầu liệu có thể ảnh hưởng theo các chiều hướng khác nhau như thế nào tới các nhân dạng và hoạt động xúc tiến quyền con người ở Việt Nam? Và cuối cùng, nhưng lại rất quan trọng trong bối cảnh của Việt Nam - nhà nước và các tổ chức nên hay phải đóng vai trò gì trong đáp ứng quyền con người của các cá nhân? 

Tuyển tập ‘Văn hóa, Xã hội và Tình dục’, được biên tập bởi Richard Parker và Peter Aggleton, là một tài liệu quan trọng giúp thảo luận và trả lời những câu hỏi như vậy. Thật kinh ngạc là có những bàn luận trong tuyển tập, dù đã được viết ra cách đây một thập kỉ hay hơn, vẫn giữ nguyên tính thời sự của nó, kể cả khi một số thông tin và con số về bối cảnh của vấn đề đã không còn đúng nữa. Đây có lẽ cũng là một điều đáng buồn, vì như thế có nghĩa là trong một thâp kỉ hay hơn chúng ta vẫn chưa đạt được những thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy các bàn luận này thực sự đã đề cập đến những vấn đề rất cốt lõi mà sẽ còn phải tiếp tục bàn luận trong thời gian tới. 

Mọi thông tin và góp ý cho cuốn sách xin gửi về

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)
Số 48, ngách 251/8 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng!


Các tin mới hơn


Các tin khác