Những ngăn tủ - triển lãm về LGBT

Thứ Hai, 28/08/2017
Những ngăn tủ - triển lãm về LGBT
CCIHP phối hợp với các bạn LGBT trong cộng đồng và một số tổ chức có liên quan tổ chức sưu tầm, phân mục và tổ chức triển lãm những ngăn tủ tại Hà Nội năm 2015 và tiếp tục được UNESCO tiến hành triển lãm bộ hình ảnh được chụp từ hiện vật triển lãm.Các tin mới hơn


Các tin khác