KoBo Toolbox: Công cụ hiệu quả trong quản lý và thu thập số liệu thực địa

Thứ Hai, 28/08/2017
KoBo Toolbox: Công cụ hiệu quả trong quản lý và thu thập số liệu thực địa
Ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu để đảm bảo chất lượng cao nhất của số liệu và thông tin nghiên cứu luôn là ưu tiên tại Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Sử dụng KoBo Toolbox - một ứng dụng trên thiết bị điện tử trong nghiên cứu về Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, HIV/AIDS hiện đã giúp công tác thực địa được tổ chức dễ dàng và hiệu quả hơn.

This poster presentation is on the use of Kobo Toolbox, a cloud-based software, in M&E activities of the Healthy markets collaborated with PATH. The presentation showed the procedure of using Kobo Toolbox, its advantages in collecting and managing data and our experiences in using the software. In recent years, CCIHP have used various modern tools, including Kobo Toolbox, for data collection and management. These modern tools have helped us to obtain more diverse, complex and accurate data.

 Các tin mới hơn


Các tin khác