Tăng cường năng lực TN trong thực hiện quyền tiếp cận toàn diện đối với thông tin & chăm sóc SKSS,TD

Được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hà Lan thông qua Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đang thực hiện chương trình: “Tăng cường năng lực thanh niên trong thực hiện quyền tiếp cận toàn diện đối với thông tin và chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục” nhằm

Mục tiêu chung dài hạn

Tăng cường vai trò tiên phong và sự tham gia của thanh thiếu niên thuộc nhóm thiểu số và dễ tổn thương vào những thay đổi có ý nghĩa và bền vững trong dự án và chính sách về sức khỏe và quyền về sinh sản và tình dục của thanh thiếu niên tại Việt Nam

Mục tiêu cụ thể ngắn hạn

  • Nâng cao năng lực cho 50 thanh niên đại diện cho các nhóm thanh niên thiểu số và dễ bị tổn thương trong giáo dục về SKSS, SKTD, BĐG và phòng chống BLG.
  • Tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc vận động cho giáo dục giới tính toàn diện, SKSS, SKTD, BĐG và phòng chống BLG.

Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 1/2019 đến hết 31/12/2020

Thanh niên tiên phong thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản tình dục: Chúng ta đã làm được gì? Chúng ta cần gì?

Thứ Tư, 08/06/2022, 18:17

Ngày 31/5, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam và các tổ chức thuộc Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó bạo lực trên cơ sở giới (GBVNet) tổ chức tọa đàm: Thanh niên tiên phong thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản tình dục (QSKSSTD): Chúng ta đã làm được gì? Chúng ta cần gì?

Mời gửi đề xuất sáng kiến truyền thông về sức khỏe sinh sản tình dục với thanh niên

Chủ Nhật, 07/11/2021, 14:46

Hội thảo: "Phổ biến kết quả nghiên cứu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện với các nhóm thanh niên đặc thù dễ bị tổn thương:

Hội thảo: "Phổ biến kết quả nghiên cứu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện với các nhóm thanh niên đặc thù dễ bị tổn thương:

Thứ Năm, 09/07/2020, 14:40

Ngày 30/06/2020, hội thảo: "Phổ biến kết quả nghiên cứu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện cho các nhóm thanh niên đặc thù, dễ bị tổn thương" do Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số CCIHP tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của gần 70 đại biểu là đại diện lãnh đạo Vụ sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở y tế, cán bộ cung cấp dịch vụ, các cơ quan làm việc với thanh niên và các thủ lĩnh thanh niên đến từ cộng đồng thiểu số LGBTQI, người có HIV, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và các thanh niên nói chung.

Tuyển thành viên "SLEAD - CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN VỀ QUYỀN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN NĂM 2020"

Tuyển thành viên "SLEAD - CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN VỀ QUYỀN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN NĂM 2020"

Thứ Hai, 17/02/2020, 11:39

SLEAD là chương trình tăng cường kĩ năng cho các lãnh đạo thanh niên nhằm thúc đẩy thực hiện quyền của thanh niên về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản. SLEAD là sáng kiến của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) được chương trình ACCOUNTABILITY của Bộ ngoại giao Vương quốc Hà Lan lựa chọn hỗ trợ. SLEAD đang tuyển thành viên cho chương trình năm 2020 Đăng ký làm thành viên của chương trình tại: https://bom.to/8a1hNQ Hạn đăng ký chương trình: Đến hết ngày 24/2/2020

4 tin