Hoạt động về LGBT của CCIHP dành được sự quan tâm của VUSTA

Thứ Sáu, 30/12/2011
Hoạt động về LGBT của CCIHP dành được sự quan tâm của VUSTA
Hội nghị thường niên Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ và nhà nước” đã diễn ra vào sáng 14/12 tại Hà Nội. Tham gia hội nghị có đại diện của gần 200 tổ chức phi chính phủ với hai báo cáo tóm tắt của VUSTA và 3 bài trình bày của các tổ chức về kinh nghiệm vận động chính sách.
Hoạt động về LGBT của CCIHP đã được nhắc đến trong báo cáo tổng kết của ông Phạm Bích San, phó tổng thư ký của VUSTA:
"Các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho nhà nước phải tăng cường chú ý tới những vấn đề mới mà trước đây nhà nước chưa chú ý như vấn đề LGBT".
Đây chính là thành quả của các hội thảo của CCIHP hợp tác với ISEE và CSAGA trong chuỗi hội thảo thường niên của VUSTA.
Tại hội thảo, CCIHP tham gia thảo luận với 3 đề xuất với VUSTA:

- Thực hiện báo cáo hàng năm về hoạt động của các tổ chức trình chính phủ để các cơ quan chính phủ nhận rõ vai trò của các tổ chức NGOs.

- Xây dựng các tiêu chí về quy tắc ứng xử (code of conducts) cho NGOs để các NGOs Việt nam tự đánh giá, xếp loại và phấn đấu để có lực lượng NGOs thật sự mạnh, đặc biệt chú ý tới vấn đề điều hành và quản lý.

- Là cầu nối giữa NGOs và các cơ quan chính phủ trong các hoạt động phản biện của các tổ chức NGOs với các chính sách và chương trình của nhà nước.

CCIHP cũng đóng góp một gian trưng bày ở hội nghị. Khoảng 300 tài liệu các loại đã được phát hết tại hội nghị.
Những bài học từ hội nghị là một kinh nghiệm tốt để CCIHP tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong lĩnh vực hoạt động của mình trong những năm tiếp theo.
 
Quốc Phong


Các tin mới hơn


Các tin khác