Tư vấn hỗ trợ theo dõi và đánh giá cho hợp phần 2.1. Tăng cường hoạt động cảnh giác dược của dự án do Quỹ Toàn Cầu tài trợ

Thứ Năm, 07/02/2013
Tư vấn hỗ trợ theo dõi và đánh giá cho hợp phần 2.1. Tăng cường hoạt động cảnh giác dược của dự án do Quỹ Toàn Cầu tài trợ
Với mục đích tăng cường hoạt động cảnh giác dược trong hệ thống y tế nói chung và hoạt động cảnh giác dược trong 03 chương trình phòng chống Lao, Sốt Rét và HIV/AIDS, Quỹ Toàn Cầu (Global Fund) đã tài trợ dự án trong đó có hợp phần 2.1. Tăng cường hoạt động cảnh giác dược.


Với mục đích tăng cường hoạt động cảnh giác dược trong hệ thống y tế nói chung và hoạt động cảnh giác dược trong 03 chương trình phòng chống Lao, Sốt Rét và HIV/AIDS, Quỹ Toàn Cầu (Global Fund) đã tài trợ dự án trong đó có hợp phần 2.1. Tăng cường hoạt động cảnh giác dược.
CCIHP tham gia dự án với vai trò chuyên gia hỗ trợ hoạt động theo dõi và đánh giá cho hợp phần 2.1. với các công việc chính bao gồm:
 
Rà soát hệ thống chỉ số của dự án
 
Xây dựng các bộ công cụ thu thập thông tin theo dõi và đánh giá cho từng nhóm đối tượng của dự án
 
Tư vấn hỗ trợ về các chỉ số đánh giá hiệu quả, thay đổi thái độ với lĩnh vực cảnh giác dược của cán bộ y tế và người dân
 
Tham gia hoạt động đào tạo cho cán bộ dược và cảnh giác dược về hệ thống theo dõi đánh giá của hợp phần, sử dụng và phân tích kết quả thu được từ hoạt động theo dõi và đánh giá trong khuôn khổ hợp phần 2.1.

Hoạt động đã có những đóng góp nhất định trong việc nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi và đánh giá của dự án.Các tin mới hơn


Các tin khác