Thu hẹp khoảng cách: Thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của nhóm thiểu số tại Việt Nam

Thứ Hai, 20/08/2018
Thu hẹp khoảng cách: Thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của nhóm thiểu số tại Việt Nam
CCIHP, cùng với tổ chức đối tác tại khu vực là Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực cho Phụ nữ khu vực châu Á Thái Bình Dương (ARROW) đang thực hiện giám sát việc 25 năm Việt Nam thực hiện các cam kết trong Chương trình Hành động tại Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển, Chương trình hành động (ICPD POA) tại Ai cập năm 1994.

Trong thời gian gần 25 năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc hoàn thành các mục tiêu của mình, như giảm tỷ lệ tử vong mẹ, song những khoảng trống trong các dịch vụ vẫn còn tồn tại trong nhóm đối tượng không được bảo vệ. Những người này bao gồm người cao tuổi, cộng đồng LGBTIQ, người sống chung với HIV, người làm nghề mại dâm và thanh niên dân tộc thiểu số. Các dịch vụ dành cho nhóm đối tượng này chỉ có thể được cải thiện nếu nhu cầu của họ được hiểu rõ hơn.

 

Vì lý do này, trong thời gian tháng 6 và tháng 7, CCIHP đã thực hiện một loạt các cuộc thảo luận nhóm tập trung (TLN) với sự tham gia của những người đến từ các nhóm này. Mỗi nhóm bao gồm khoảng 10-15 người thảo luận về các chủ đề như xây dựng các mối quan hệ, các vấn đề tình dục, tiếp cận các dịch vụ, thông tin và bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh các vấn đề xung quanh sự kỳ thị và phân biệt đối xử, hành vi tình dục có sự đồng thuận và thiếu các dịch vụ phù hợp để giải quyết nhu cầu của họ, thì họ cũng gặp phải một loạt các vấn đề khác nhau tập trung vào nhu cầu cụ thể của mình. Ví dụ, những người khiếm thính gặp khó khăn trong việc tiếp cận được thông tin, người làm nghề mại dâm gặp trở ngại trong việc báo cáo về hành vi bạo lực mà họ gặp phải, người cao tuổi cảm thấy bị bỏ rơi và những người sống chung với HIV thì thường được khuyên không nên có con. Kết quả của các cuộc TLN này sẽ được đưa vào báo cáo để khuyến nghị về cách giải quyết các vấn đề trên.Các tin mới hơn


Các tin khác