Kế hoạch chiến lược mới của CCIHP

Thứ Hai, 20/08/2018
Kế hoạch chiến lược mới của CCIHP
CCIHP hiện đang hoàn thiện kế hoạch chiến lược mới 5 năm của mình giai đoạn từ năm 2018-2022. Kế hoạch này xây dựng dựa trên kinh nghiệm của CCIHP trong lĩnh vực y tế công cộng với mục đích nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của mọi người ở Việt Nam. CCIHP cũng tập trung đặc biệt vào sức khỏe và hạnh phúc của các nhóm người nghèo và bị thiệt thòi.

Kế hoạch chiến lược xác định 5 lĩnh vực tập trung của CCIHP bao gồm:

 

  1. Bạo lực giới và phòng ngừa bạo lực giới
  2. Khuyết tật và sức khỏe tâm thần
  3. Sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và Quyền
  4. Công bằng sức khỏe và Bảo hiểm y tế Toàn dân
  5. Các bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe mới

 

Kế hoạch này thể hiện cam kết và các chiến lược của CCIHP trong việc thực hiện các nghiên cứu và can thiệp ở các lĩnh vực trên bao gồm 1) phát triển kĩ năng của người dân và nâng quyền cho cộng đồng, 2) ứng dụng công nghệ và sáng tạo, 3) tiếp cận với các đối tác mới và đa dạng hóa nguồn tài trợ và 4) Liên tục phát hiện vấn đề mới. Trong những tháng tới, CCIHP sẽ tham vấn ý kiến của các đối tác và cộng đồng liên quan về kế hoạch này. CCIHP sẽ công bố kế hoạch vào cuối năm nay.Các tin mới hơn


Các tin khác