Đăng tuyển chuyên gia lĩnh vực can thiệp cho trẻ tự kỷ

Chủ Nhật, 01/02/2015
Ở Việt Nam, việc phát hiện sớm trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ (RLTK) còn nhiều hạn chế, do đó trẻ RLTK không được nhận những hỗ trợ cần thiết và kịp thời cho những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Tập trung những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ Canada, Việt Nam và Úc, dự án hỗ trợ trẻ RLTK tiếp cận các dịch vụ sàng lọc và can thiệp sớm. Đầu ra của dự án ``Ứng dụng phần mềm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ`` bao gồm các phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, trực tuyến (có chức năng hỗ trợ sàng lọc và can thiệp trẻ RLTK tại nhà), và một mô hình lồng ghép sàng lọc phát triển và sàng lọc tự kỷ vào khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

  1. Thông tin dự án

Tóm tắt: Ở Việt Nam, việc phát hiện sớm trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ (RLTK) còn nhiều hạn chế, do đó trẻ RLTK không được nhận những hỗ trợ cần thiết và kịp thời cho những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Tập trung những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ Canada, Việt Nam và Úc, dự án hỗ trợ trẻ RLTK tiếp cận các dịch vụ sàng lọc và can thiệp sớm. Đầu ra của dự án ``Ứng dụng phần mềm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ`` bao gồm các phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, trực tuyến (có chức năng hỗ trợ sàng lọc và can thiệp trẻ RLTK tại nhà), và một mô hình lồng ghép sàng lọc phát triển và sàng lọc tự kỷ vào khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ.

Thời gian: Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016

Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.

  1. Yêu cầu chuyên gia can thiệp sớm

Đã tốt nghiệp đại học/ thạc sỹ chuyên ngành Can thiệp sớm hoặc Tâm vận động

  • Khung thời gian làm việc

Dự kiến từ 30 tháng 4 năm 2015

  1. Yêu cầu công việc
  • Tham gia xây dựng nội dung về can thiệp cho các đối tượng cán bộ y tế, người chăm sóc trẻ tự kỷ cho website/ ứng dụng.
  • Không tiết lộ bất cứ thông tin bí mật, tài liệu, sản phẩm nào được coi là tài sản của dự án trong thời gian thực hiện dự án, nếu không được sự ủy quyền bằng văn bản của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền công bố/phát hành.
  1. Đầu ra mong đợi
  • Nội dung cấu phần can thiệp như video hướng dẫn cho cha mẹ trẻ tự kỷ làm can thiệp cho con kèm theo nội dung hướng dẫn cụ thể

Xin mời gửi CV đăng ký trước ngày 15 tháng 3 cho

Trợ lý dự án: Trịnh Thị Hiền

Số điện thoại: +844.3577.0261. Máy lẻ 34

Hoặc qua email: tthien@ccihp.orgCác tin mới hơn