Tư vấn Dự án Tư vấn về Quản lý cho Qũy hợp tác phát triển địa phương FLC đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thứ Ba, 08/05/2012
Với những kinh nghiệm trong việc quản lý và thực hiện các dự án phát triển, CIHP đã được Đại sứ quán Phần Lan lựa chọn là đối tác về tư vấn quản lý cho Quỹ nhằm tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ về mặt quản lý đối với các dự án đang được Quỹ FLC tài trợ.


Quỹ Hợp tác địa phương (FLC) của Đại sứ quán Phần Lan bắt đầu hỗ trợ cho các dự án phát triển tại Việt Nam từ năm 2002. Đối tác hợp lệ của Quỹ FLC bao gồm các tổ chức phi chính phủ địa phương (LNGOs), cộng đồng khoa học công nghệ, trường đại học và tổ chức nghiên cứu và giáo dục khác, truyền thông độc lập, tổ chức văn hóa (viện bảo tàng, thư viện và nhà hát), hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực xúc tiến xuất khẩu và đầu tư, quỹ (tài trợ, từ thiện) và cộng đồng tôn giáo. Đại sứ quán Phần Lan mong muốn từ việc triển khai Quỹ FLC:

o       Đóng góp một phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo thúc đẩy dân chủ, và bình đẳng xã hội ở các vùng miền tại Việt nam.
o       Hỗ trợ các tổ chức kinh tế hội địa phương phát triển họat động của mình một cách bền vững và có hiệu quả.
o       Gìn giữ và bảo tồn các bản sắc văn hóa của Việt Nam trong quá trình phát triển.
o       Thúc đẩy hợp tác giữa Phần lan và Việt nam.
 
Trong những năm qua, số lượng các dự án được tài trợ từ Quỹ tăng từ 3 dự án (năm 2003) lên đến 24 dự án (2008) và hiện tại khoảng 10 dự án được thực hiện tại các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Nam Định, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về các lĩnh vực như nâng cao năng lực cho phụ nữ, phòng chống bạo hành giới, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, phòng chống tham nhũng, biến đổi khí hậu và môi trường... Tương lai của Quỹ hợp tác địa phương nhằm trở thành một kênh tài trợ phát triển có hiệu qủa của Chính phủ Phần lan đối với Việt nam.
 
Với những kinh nghiệm trong việc quản lý và thực hiện các dự án phát triển, CIHP đã được Đại sứ quán Phần Lan lựa chọn là đối tác về tư vấn quản lý cho Quỹ nhằm tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ về mặt quản lý đối với các dự án đang được Quỹ FLC tài trợ. Hiện nay là giai đoạn 2 của hoạt động này, thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Phần Lan và CIHP được ký kết trong vòng 1 năm.
 
Mục tiêu

o       Hỗ trợ về mặt quản lý các dự án do Quỹ FLC tài trợ, bao gồm cả quản lý tài chính.
o       Nâng cao năng lực về quản lý dự án cho các đối tác của chương trình FLC.

Các hoạt động của CIHP trong chương trình:
  • Thu thập các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ từ ban quản lý dự án, đảm bảo các báo cáo quý và báo cáo cuối dự án được nộp lên Đại sứ quán đúng hạn.
  • Cung cấp các hướng dẫn về quản lý dự án, bao gồm cả quản lý tài chính dự án và cơ chế báo cáo, các biểu mẫu báo cáo hoạt động và tài chính cho các đối tác.
  • Xem xét báo cáo tiến độ dự án, báo cáo tài chính định kỳ quý và xác định những điểm khác biệt trong báo cáo hoạt động và giải ngân so với kế hoạch.
  • Xem xét và đóng góp ý kiến nhằm hỗ trợ hoàn thiện các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo, tài liệu hội thảo, các nghiên cứu và đánh giá của các dự án.
  • Thảo luận và yêu cầu đối tác bổ sung hoặc làm rõ các nội dung chưa rõ ràng, đầy đủ trong báo cáo.
  • Xem xét các điều chỉnh hoạt động và tài chính do các dự án đề xuất, đưa ra khuyến nghị phù hợp cho Đại sứ quán.
  • Cập nhật tài liệu, hồ sơ (cả bản điện tử và trên giấy tờ) của tất cả các dự án thuộc chương trình FLC.
  • Liên hệ với kiểm toán do Đại sứ quan chỉ định để sắp xếp kiểm toán giữa kỳ và/hoặc cuối kỳ cho các dự án thuộc FLC.
  • Hỗ trợ các dự án phát triển xây dựng khung giám sát đánh giá dự án
  • Hỗ trợ Đại sứ quán thực hiện công tác giám sát và đánh giá các dự án. 
Các đối tác của chương trình trong giai đoạn này bao gồm:

§         Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES)
§         Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định
§         Trung tâm phát triển bền vững miền núi (CSDM)
§         Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn)
§         Trung tâm phát triển bền vững nông thôn (SRD)
§         Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung (CRD)
§         Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
§         Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HAWASME)
§         Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học (IREB)
 

Thông tin liên hệ

Dự án FLC - Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)

Địa chỉ:        Số 2, ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nôi

Điện thoại:  04 3577 0261

Fax:              04 3577 0261

Email:          honglinh@ccihp.org hoặc honglinh@cihp.org
Các tin mới hơn


Các tin khác