Xây dựng trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ

Thứ Ba, 10/02/2015
Xây dựng trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ
Chẩn đoán sớm rối loạn tự kỷ (RLTK) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc can thiệp sớm cho trẻ. Chẩn đoán sớm giúp đầu tư có hiệu quả nhằm phát triển sức khỏe tâm thần, thể chất và xã hội cho trẻ. Ở Việt Nam, việc phát hiện sớm trẻ em mắc RLTK còn nhiều hạn chế, do đó trẻ RLTK không được nhận những hỗ trợ cần thiết và kịp thời.

Ở Việt Nam, việc phát hiện sớm trẻ em mắc RLTK còn nhiều hạn chế, do đó trẻ RLTK không được nhận những hỗ trợ cần thiết và kịp thời. Tập trung những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ Việt Nam, Úc và Canada, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) đã phối hợp với Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN), Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào, Trung tâm hợp tác nghiên cứu Sống cùng RLTK tại Úc (Autism CRC) và công ty thiết kế các thiết bị học tập cho người tự kỷ đến từ Canada (Magnusmode) để thực hiện dự án mang tên “Ứng dụng phần mềm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ từ kỷ” trong thời gian từ 2014 đến năm 2016.

Chẩn đoán sớm rối loạn tự kỷ (RLTK) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc can thiệp sớm cho trẻ. Chẩn đoán sớm giúp đầu tư có hiệu quả nhằm phát triển sức khỏe tâm thần, thể chất và xã hội cho trẻ. Ở Việt Nam, việc phát hiện sớm trẻ em mắc RLTK còn nhiều hạn chế, do đó trẻ RLTK không được nhận những hỗ trợ cần thiết và kịp thời. Tập trung những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ Việt Nam, Úc và Canada, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) đã phối hợp với Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN), Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào, Trung tâm hợp tác nghiên cứu Sống cùng RLTK tại Úc (Autism CRC) và Magnusmode, công ty thiết kế các thiết bị học tập cho người tự kỷ đến từ Canada để thực hiện dự án. Dự án là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật tiên tiến, sáng kiến xã hội và thương mại để phát triển ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ trẻ RLTK tiếp cận các dịch vụ sàng lọc và can thiệp sớm. Dự án kéo dài 2 năm (2014-2016), được Quỹ Grand Challenges Canada tài trợ với mục tiêu phát triển phần mềm hỗ trợ sàng lọc và chăm sóc trẻ tự kỷ tại nhà, và thí điểm mô hình lồng ghép sàng lọc trong các đợt khám sức khỏe thường quy cho trẻ em.

CCIHP

 Các tin mới hơn


Các tin khác